Lön och villkor

Magert inför pension

31 oktober 2018

Löne- och personaladministratörer som jobbar i kommuner och landsting har betydligt sämre löneutveckling än de som jobbar i privata företag. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Särskilt stor blir skillnaden när man börjar närma sig pensionen. Administratörerna i kommunerna som är mellan 55 och 64 år har en snittlön på 29 000 kronor medan den som jobbar i ett privat företag har 33 700. Enligt Faraj Abuiseifan, ombudsman på Visions funktion för löner och yrkesvillkor, beror skillnaden troligen till viss del på strukturella löneskillnader, det vill säga att lönerna är lägre i kvinnodominerade sektorer som ­kommuner och landsting.

– Det visar att det lönar sig bättre att jobba inom privat sektor. Kommunerna kommer att få svårt att rekrytera personal om lönerna är så mycket lägre. Jag tycker det är särskilt allvarligt när det skiljer så mycket som 4 700 kronor i månaden precis innan pensioneringen, säger han.

Vad kan Vision göra för att få upp lönerna för de kommun- och landstingsanställda ­administratörerna?

– Vi arbetar tillsammans med arbetsgivar­organisationen Sveriges Kommuner och Landsting för en ökad lönespridning och bättre lönestruktur. Men det viktiga arbetet görs av våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna i deras lönebildningsprocesser.


Relaterade artiklar