• Lisa Fredriksson, Visions ordförande i Norrköpings kommun.

Jämställdhet

Lisa strider tills jämställdhet är en ickefråga

31 oktober 2018

Vi är starkare tillsammans än var och en för sig. Tanken om solidariteten som ger sammanhållning och styrka är själva urkällan i Lisa Fredrikssons engagemang.

Framför allt brinner hon för jämställdhet och hbtq-personers rättigheter.

– Ska man dra solidaritetstanken hela vägen, måste man vara solidarisk med alla. Det går inte att bortse ifrån att kvinnor och transpersoner är mer utsatta än andra i arbetslivet. En facklig rörelse värd namnet måste ta den kampen.

Det har Vision gjort, konstaterar Lisa Fredriksson, och till viss del är det hennes egen förtjänst. Inför förbundsmötet hösten 2016 skrev hon en motion om att Vision borde bli en uttalad feministisk organisation.

– Det var jätteviktigt att motionen klubbades igenom. Man kan fråga sig vad som hänt om den röstats ned. Vad hade Vision då varit för fackförbund?

Ett halvår senare tog Lisa Fredriksson emot Visions regionala jämställdhetspris och är numera en efterfrågad föreläsare på fackmöten runt om i landet. Budskapet är att graden av jämställdhet påverkar både arbetsmiljö och löner på arbetsplatsen och därför är en fråga för alla.

Målet är att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter i arbetslivet oavsett kön, könsuttryck eller sexualitet. Eller att kunskap och kompetens ska väga tyngre än vem man blir kär i eller vad man har mellan benen, som Lisa Fredriksson uttrycker det.

Visst, mycket har hänt, men vi är inte där ännu, konstaterar hon:

– Jag fortsätter kämpa tills jämställdhet är en ickefråga.

LISA FREDRIKSSON, 36 ÅR

Uppdrag: En av två ordföranden i Visions avdelning i Norrköping.
Yrke: Stödpedagog.
Arbetsplats: Norrköpings kommun.