• Jonas Uddenberg, ledamot i Visions styrelse i Kiruna kommun.

Fackligt

Jonas eldar på den fackliga kampen

31 oktober 2018

De osäkra anställningarna blir fler och inkomstklyftorna ökar. Inskränkningar av strejkrätten är på tapeten och flera politiska partier vill luckra upp turordningsreglerna vid uppsägning.

Utvecklingen går åt fel håll, konstaterar Jonas Uddenberg. Att andelen arbetstagare som är med i facket i Sverige samtidigt minskar gör honom bekymrad.

– Vi riskerar att hamna i ett läge där arbetsgivarna dikterar villkoren fullt ut.

Tillsammans med kollegerna i Visionsstyrelsen i Kiruna driver Jonas Uddenberg bland annat frågor kring hur lönekriterierna ska tas fram och nya löner ska sättas.

Minst lika viktigt, tycker han, är att väcka engagemang och sprida kunskap om att lagar om medbestämmande och anställningsskydd är resultat av idog facklig kamp.

– Facket är inget självspelande piano. Många unga förstår inte att vi måste kämpa för att slå vakt om gamla segrar och försöka vinna nya.

Samverkan och dialog är grunden i det fackliga arbetet, påpekar Jonas Uddenberg. Men som förtroendevald gäller det också att rusta sig. Nyligen gick han Visions grundutbildning i arbetsrätt.

– Jag vill kunna stötta medlemmarna i olika förhandlingar. Det är ett ansvar man måste ta om man sitter i en fackstyrelse.

Hur lyder rådet till andra som vill ­påverka villkoren på jobbet?

– Den här artikeln går väl ut till Visions medlemmar, så det kanske är lite överflödigt att uppmana dem att gå med i facket. Men det är ändå mitt grundbudskap. Gå med i facket, engagera dig och peppa dina kolleger att göra det.

JONAS UDDENBERG, 29 ÅR

Uppdrag: Ledamot i Visions styrelse i Kiruna kommun.
Yrke: Controller.
Arbetsplats: Ekonomiavdelningen.