Arbetsmiljö

Gröna ombud för miljön

31 oktober 2018

Det är inte bara arbetsmiljön som skyddsombud inom det brittiska fackförbundet PCS bevakar, utan även den miljö som gäller klimatet på vår jord. De kallas green reps (gröna skyddsombud).

Enligt PCS är över hälften av det totala koldioxidutsläppet arbetsrelaterat. Därför, menar förbundet, behöver arbetsgivarna ta ansvar för klimatförändringarna. De gröna skyddsombuden har en avgörande roll för att öka medvetenheten hos personal och för att få arbetsgivarna att ta med miljöaspekter i fackliga förhandlingar, skriver PSC på sin hemsida.

– Det är ett jättespännande angreppssätt kring klimatfrågorna, som ligger i linje med Visions miljöarbete, säger Michael Karlsson, andre vice förbundsordförande i Vision.

För Vision ingår miljö- och klimatarbetet i en av förbundets så kallade hjärtefrågor, Fair union.

– Det innebär att vi tar ställning för att minska påverkan på klimatet, fångar upp medlemmars engagemang och stärker upp med idéer på vad förtroendevalda kan intresseförhandla lokalt med sin arbetsgivare om. Det kan till exempel handla om resepolicyer och hur en schysst upphandling ska gå till.

Men gröna skyddsombud finns inte på dagordningen.

– Om formen för minskad klimatpåverkan är gröna skyddsombud eller något annat spelar mindre roll. Huvudsaken är att vi får ännu mer fart och engagemang i klimatfrågorna.      

Fotnot: PCS, Public and Commercial Services Union, organiserar tjänstemän i statlig och privat sektor.

DET HÄR GÖR ”GREEN REPS”

  • Ökar medvetenheten.
  • Har kontakt med miljöbranschen i frågor som bör lyftas med ledningen.
  • Håller fackets miljöarbete aktivt.
  • Granskar arbetsplatsens miljöarbete.
  • Medverkar i att utveckla hållbar praxis.
  • Nätverkar med andra ”green reps”.

Källa: PCS