Lön och villkor

Gapet blir allt mindre

31 oktober 2018

Lönegapet mellan kvinnor och män har minskat kraftigt i kommunerna de senaste tio åren.

2007 hade män som var anställda i kommunerna en medianlön som var nästan 2 000 kronor högre än kvinnornas. Det berodde främst på att kvinnorna var överrepresenterade i yrken där lönerna var lägre, som undersköterskor och barnskötare, medan männen dominerade på de högavlönade tjänsterna som chefer och högre tjänstemän. Men under de senaste 10 åren har lönegapet ­minskat varje år. 2017 var skillnaden nere på 225 kronor.

– Vi ser en ökning av andelen kvinnor i chefsgruppen och högre tjänstemän. Samtidigt har det blivit fler män i yrken där lönerna är lägre, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Niclas Lindahl konstaterar att det sker en uppluckring av vilka yrken kvinnor och män väljer men han säger att han gärna hade sett att den förändringen kunde gå snabbare.

– Det är svårt för oss arbetsgivare att påverka samhället så att vi kan anställda fler kvinnor till räddningstjänsten och fler män till förskolan, men vi måste jobba hårt med den frågan, säger han.

En annan faktor som ligger bakom det minskade lönegapet är att flera kvinnodominerade yrkesgrupper i kommunerna, som förskollärare, socialsekreterare och lärare, har haft en relativt sätt god löneutveckling under senare år.


Relaterade artiklar