• Administratören Mirlinda Krasniqi har bland annat fått gå en ekonomiassistent­utbildning och kurs i fakturahantering.

Utbildning

För lite kurser på jobbet

31 oktober 2018

Många administratörer i kommunerna är missnöjda med den kompetensutveckling det får i jobbet. Administratören Mirlinda Krasniqi i Sjöbo kommun drev på själv för att få mer utbildning.

Drygt var tredje administratör i kommuner och landsting är missnöjd med kompetensutvecklingen på jobbet. Det visar en undersökning som drygt 1 100 administratörer svarat på. Många anser att det saknas pengar till utbildning och att kursutbudet är dåligt.

Oskar Pettersson, enhetschef på Visions funktion för löner och yrkesvillkor, tycker att andelen missnöjda är stor och säger att det är viktigt att alla som behöver får vidareutbildning när arbetsmarknaden förändras snabbt.

– Sättet vi arbetar på i dag är inte samma som det kommer att vara i morgon. Anställda behöver utveckling både för att klara jobbet de har i dag och för att vara redo för framtidens utmaningar.

Oskar Pettersson poängterar också att arbetsgivarna måste ha en strategi för vad organisationen ska klara på några års sikt och vilken kompetens de anställda ska ha för att man ska nå målet.

Vad kan man göra om man inte får den vidareutbildning man behöver?

–Arbetsgivaren har ansvaret men den anställda måste också vara aktiv. Var bra förberedd inför utvecklingssamtalet och tala om för chefen vad du behöver, både nu och om du vill ta dig vidare.

Mirlinda Krasniqi är administrativ assistent i Sjöbo kommun. Hon är nöjd med vidareutbildningen. Men det beror till stor del på henne själv.

– Jag har varit engagerad och drivit på. Chefen har inte kommit med så många initiativ men alla utbildningar jag har förslagit har jag fått gå.     


Relaterade artiklar