• Rekordmånga ombud var på Visions förbundsmöte för första gången.

Fackligt

Digitalisering i fokus

31 oktober 2018

Hur många är här för första gången? Det blev en skog av händer i luften när förbundsordförande Veronica Magnusson ställde frågan på Visions förbundsmöte i slutet av september.

Sammanlagt samlades 242 fackliga representanter från hela landet i Solna för att fatta beslut om vilka saker förbundet ska arbeta med de kommande åren.

Totalt avhandlades 76 motioner. Dessutom tog förbundsmötet ställning till en rapport från förbundsstyrelsen om medlemmarnas inflytande och engagemang. Där föreslogs bland annat att förbundsmötet ska arrangeras vart fjärde år i stället för vartannat och att detta ska kompletteras med digitala möten.

Förslaget skapade debatt och flera ombud menade att den digitala mognaden inte kommit tillräckligt långt.

– Jag förstår att det finns en oro för det man ännu inte prövat. Det blev en bra debatt som speglade oron, men också frustrationen över att vi inte kommit längre med den ­digitala utvecklingen, säger Veronica Magnusson.

Debatten resulterade i att man sköt upp beslutet om förbundsmöte vart fjärde år till 2020. Fram till dess ska digitala möten och andra mötesformer testas och utvärderas.

– Vi behöver se att andra former för engagemang fungerar innan vi definitivt bestämmer oss, säger Veronica Magnusson.