• Tack vare att Maud Tibblin och Lena Hillberg uppmärk­sammade Vision på att ersättningen för helgarbetet verkade vara orimligt låg får nu drygt 20 tand­skötskor dela på 1,3 miljoner kronor.

Lön och villkor

De fick för lite lön i tio år

31 oktober 2018

Tandsköterskor på Folktandvården i Uppsala län får mellan 1 300 och 100 000 kronor retroaktivt.

De tandsköterskor som arbetat i Folktandvården Uppsala läns akutverksamhet på helger har under tio års tid fått för låg ersättning. Därför kompenseras de nu med sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Det rör sig om ett 20-tal personer som nyligen fått en utbetalning på 1 300–100 000 kronor.

Det var tandsköterskan Maud Tibblin och hennes kolleger som påpekade för Vision i Region Uppsala att ersättningen för helgarbete kändes orimligt låg. När Vision började granska överenskommelsen som reglerade storleken på ersättningen upptäcktes att tandsköterskorna fått för låg ersättning under ett decennium. Arbetsgivaren gick då med på att kompensera med en summa på totalt 1,3 miljoner kronor.

– Det är rätt. Jag tycker att vi är värda det. Och när lönen är rimlig är det roligare att arbeta, säger Maud Tibblin.

Visions vice avdelningsordförande i Uppsala, Jonas Wärnsberg, är den som granskat avtalet och sedan lyft frågan till arbetsgivaren.

– Tandsköterskorna är jättenöjda och arbetsgivaren ska ha all heder för att de betalat ut pengarna, säger han.

HR-chefen för Folktandvården i Uppsala, Cecilia Bernström, säger att sådana här misstag är mycket ovanliga.

– Jag har jobbat med HR-frågor i trettio år och jag har aldrig varit med om något sådant här. Och vi tycker naturligtvis att det inte är roligt att det blev fel, säger hon.

Men trots den oplanerade utgiften räknar Folktandvården i Uppsala med att klara de ekonomiska målen.

Tandsköterskorna är angelägna om att få behålla nivån på ersättningen.

– Vi ställer upp och jobbar alla helgdagar. Att jobba i akutverksamheten är också mycket krävande, när ett helgpass är över är man ganska tröttkörd. Men får man en bra lön är det värt det, säger Maud Tibblin.   


Relaterade artiklar