• Det fanns inget Vision-ombud på bostadssociala enheten i Västerås kommun. Då bestämde sig Dijana Iveta Sörell sig för att anta utmaningen.

Fackligt

Är du den nya kraften?

31 oktober 2018

Varför engagera sig fackligt när man har så mycket annat att stå i? För att du lär dig mycket och kan förbättra villkoren och arbetsmiljön för dina kolleger, lyder svaret från Vision-ombuden själva.

Vad är det som har fått nästan 12 000 medlemmar att ta ett kliv framåt på ett medlemsmöte och säga – visst, jag vill gärna ha ett förtroendeuppdrag?

Enligt en undersökning som Tidningen Vision har gjort bland Visions arbetsplatsombud är det möjligheten att påverka villkoren och arbetsmiljön som lockar mest. Att få lära sig mer om det fackliga arbetet och att hjälpa och stötta kollegerna är andra tungt vägande skäl till att engagera sig.

För Dijana Iveta Sörell är det check på alla punkter. Hon är socialsekreterare på bostadssociala enheten i Västerås och blev ombud på sin arbetsplats för ett drygt år sedan.

– Vi hade inget ombud, därför bestämde jag mig för att anta utmaningen. Det är alltid roligt att lära sig nya saker och dessutom är det en erfarenhet som jag kan ha nytta av i framtiden, säger hon.

Att peppa kolleger att gå med i Vision och kämpa för en bättre arbetsmiljö i enhetens ganska röriga kontorslandskap, det är de två saker som står högst upp på Dijana Iveta Sörells fackliga att-göra-lista.

– Jag vill vara med och bidra till en positiv förändring. Det blir nog mer sting om åsikter och förslag kommer från ett fackligt ombud än från en enskild anställd, säger hon.

Så hur mycket kan man påverka egentligen? Enligt undersökningen anser två av tio ombud att de har stort eller ganska stort inflytande, sju av tio att de har ett visst inflytande. En av tio upplever att de helt saknar möjlighet att påverka villkoren eller arbetsmiljön på arbetsplatsen.

För ett par månader sedan utsågs Peter Karlsson, VA-tekniker på det kommunala bolaget Norrvatten, till Vision-ombud. Han ser redan att de regelbundna samordningsträffarna med arbetsgivarna och de olika facken på arbetsplatsen är ett bra tillfälle att få gehör för sina synpunkter.

– Vår arbetsgivare vill verkligen ha inspel från de fackliga ombuden. På dessa möten har jag en möjlighet att kommentera, ifrågasätta och tipsa om saker som kan förbättras. Det handlar både om sådant som berör de anställda och om arbetsplatsen i stort, säger Peter Karlsson.

Som färskt ombud jobbar han hårt för att höja den fackliga temperaturen på Norrvatten. Målet är att få så många som möjligt av de 55 anställda att gå med i Vision.

– I dag är vi 19 medlemmar, jag vill ha alla 55, säger han.    

Ombuden i Tidningen Visions undersökning är generellt nöjda med sitt fackliga uppdrag, men det finns kritiska synpunkter. Två av tio upplever att uppdraget tar för mycket tid från det ordinarie arbetet, fyra av tio tycker att det är otydligt vad som förväntas av dem.

När Eksjö kommunfastigheter saknade ett ombud i våras räckte ekonomen Stefan Bergsten upp handen. Han var full av förväntan inför sitt nya uppdrag, men det blev en svettig start.

Visions ombudsutbildning var fulltecknad, men kraven och förväntningarna på Visions nya företrädare fanns där ändå. Stefan Bergsten skulle ordna ett årsmöte med medlemmarna och dessutom dök en organisationsförändring upp som krävde både samverkan och MBL-förhandling med arbetsgivaren.

– Det var olyckligt att det hände så mycket första halvåret innan jag fått någon utbildning. Allting kändes väldigt oklart. Jag fick visserligen stöd från rådgivarna på Vision Direkt, men det blev något av en chock, säger Stefan Bergsten, som fick gå ombudsutbildningen nu i september.

Flera av dem som har svarat på undersökningen upplever att kraven som lades på deras axlar är lite väl mastiga. De ska inte bara värva nya medlemmar och förhandla med arbetsgivaren, utan också ordna aktiviteter, möten och nätverk.

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson betonar att man inte måste kunna allt och att det finns hjälp att få:

– Står man inför en stor omorganisation ska man få handfast stöd i vad man bör göra och tänka på. För den som vill ordna en temalunch finns inspiration och tips om hur man kan gå tillväga, säger hon.

Trots all kunskap som finns inom Vision är det många som känner sig ensamma i ombudsrollen. Veronica Magnussons råd är att skapa nätverk med andra ombud och kanske hitta en kollega att dela uppdraget med.

– Någon kanske gillar att ordna fikaträffar, någon annan vill driva villkorsfrågor. Det går alldeles utmärkt att dela upp det. Det gäller att ta vara på det engagemang som finns, säger hon.

Utöver en rad utbildningar (se nästa uppslag) har Vision också en app som stöd till ombuden. Där kan man bland annat kontakta Vision Direkt, hitta lönestatistik och kurser i närområdet.

– Många av ombuden är nya i sin roll och har ingen facklig tid. Appen är ett sätt att underlätta för dem. Där kan man till exempel hitta andra förtroendevalda i sin avdelning, vilket gör det lättare att ta kontakt, bilda nätverk och driva frågor tillsammans, säger Veronica Magnusson.

Är det positivt eller negativt för yrkeskarriären att engagera sig i facket, funderar kanske ett och annat presumtivt ombud? Kommer arbetsgivaren betrakta dig som motsträvig bråkstake eller som konstruktiv problemlösare?

Hälften av ombuden i Tidningen Visions undersökning tror att det kan vara en fördel, fyra av tio vet inte. En av tio befarar att ett fackligt förtroendeuppdrag kan hämma yrkeskarriären.

Linda Määtä är medicinsk sekreterare i Region Norrbotten. Under sina år som Vision-ombud på öron, näsa, hals har hon bara fått uppskattning för sitt fackliga engagemang.     

– Jag känner att jag får respekt för att jag engagerar mig och inte bara glider med. Jag visar att jag vill utveckla både mig själv och verksamheten och det verkar min arbetsgivare värdesätta.

5 VANLIGASTE UPPDRAGEN

Visions 11 500 förtroendevalda har sammanlagt 20 700 uppdrag. Här är de vanligaste:

1. Vision-ombud – företräder Vision på arbetsplatsen och ordnar aktiviteter och möten.
2. Skyddsombud – representerar Visions medlemmar och påtalar brister i arbetsmiljön.
3. Ledamot – deltar i styrelsearbetet, ordnar aktiviteter, möten och nätverk för medlemmarna.
4. Valutskott – hittar och engagerar medlemmar som vill ha olika fackliga uppdrag.
5. Ordförande – leder styrelsearbetet i en avdelning eller klubb.

5 skäl bli ombud för vision

Här är främsta anledningarna till att medlemmar har blivit Vision-ombud:

1. Jag vill förbättra villkoren och arbetsmiljön på arbetsplatsen.
2. Jag vill stötta mina kolleger.
3. Jag vill lära mig mer om fackligt arbete.
4. Ingen annan ställde upp.
5. Jag vill driva en viss fråga.


Relaterade artiklar