• Christina Abrahamsson, receptionist och assistent, och Anne-­Marie Hultin, församlingssekreterare, framför Tegneby kyrka, byggd 1891, på Orust. De tycker att den psyko­sociala arbetsmiljön blivit bättre på senare tid.

Arbetsmiljö

Vände den negativa trenden

24 september 2018

För några år sedan var många på pastors­expeditionen i Orust pastorat sjukskrivna. ­Personalen mådde dåligt och det var rörigt på arbetsplatsen. I dag är läget helt annorlunda.

Efter en lång tid av hel- och deltidssjukrivningar är församlingssekreteraren och skyddsombudet Anne-Marie Hultin sedan april tillbaka på jobbet på heltid.

– Jag tycker att det känns som att allt är på väg åt rätt håll nu. Jag är mycket nöjd, säger hon.

Det håller Christina Abrahamsson, receptionist och assistent på pastorsexpeditionen, med om.

– Jag trivs med jobbet. Jag tycker att vi har en bra samhörighet och kamratskap här, säger hon.

Under tiden då Anne-Marie var sjukskriven hoppade Christina in som hennes vikarie. Det var en ganska rörig period.

– När jag kom hit möttes jag av en stor hög med gamla papper som behövde arkiveras, berättar hon.

Att sortera in alla papper var bland det första som Christina gjorde. Sedan har hon arbetat med att skapa rutiner och att få en överskådlig struktur för arkivarbetet. I dag är hon fast anställd.

– Det har blivit mer ordning och reda nu. Det känns bra, säger hon.

Men för drygt ett år sedan var läget ett annat. Nära hälften av personalen på pastorsexpeditionen var sjukskriven. Sjukfrånvaron bland alla pastoratets runt 45 anställda låg i slutet av 2016 på åtta procent. I det läget anställdes HR-ansvarig Maria Stenborg Jonsson, som fick uppdraget att förbättra situationen. Hon blev en del av ledningsgruppen och arbetsledare för administrationen på pastorsexpeditionen.

– Det var en mycket turbulent situation. Den första tiden fick jag mest ”släcka bränder”. Men jag fick ett tydligt mandat och mycket stöd av ledningen att göra det som krävdes för att personalen skulle må bättre, berättar Maria.

Till att börja med anställdes en person från ett bemanningsföretag på pastorsexpeditionen. Därefter följde ett batteri av åtgärder: en skyddskommitté skapades, skyddsronder genomfördes i alla personalgrupper, en ergonom fick se över den fysiska arbetsmiljön, all personal fick delta i en arbetsmiljöundersökning för att kartlägga vilka områden man skulle lägga fokus på och i samband med det fick varje medarbetare träffa en sjuksköterska på företagshälsovården och göra en hälsoprofil.

– Vi har också arbetat mycket med att skapa ­befattningsbeskrivningar. Många tjänster inom kyrkan är ganska spretiga och det är vanligt att jobba lite korsvis inom organisationen, säger ­Maria Stenborg Jonsson.

Insatserna verkar ha gett resultat: sjuktalet är nu nere på tre procent och flera av dem som tidigare varit sjukskrivna är tillbaka.

– Det ger energi att se att många mår bättre, jag brinner för personalens välbefinnande. Att folk blir sjuka och mår dåligt tjänar ingen på, säger Maria Stenborg Jonsson.

Anne-Marie Hultin har efter att hon kommit tillbaka från sjukskrivningen fått helt nya arbetsuppgifter. Hon ser ljust på framtiden.

– Vägen hit har varit lång men nu tycker jag att vi har fått till en bra organisation kring arbetsmiljöfrågorna, säger hon.

Psykosocial arbetsmiljö

  • Benämns numer som organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.
  • Handlar om hur arbetet läggs upp, fördelas, leds och om hur beslut fattas.
  • Dessutom berörs relationer på arbetsplatsen. Mellan chefer och medarbetare, men också medarbetarna emellan, till exempel om hur anställda uppträder mot varandra i direkta möten och digitala kontakter.
  • Reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö finns samlade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS: 2015:4.
  • De beskriver vilka risker som finns kopplade till OSA och hur de ska förebyggas.

Relaterade artiklar