• Borås stad har inte förstått lönemodellen, menar Hasse Brännmar, Visions avdelningsordförande.

Lön och villkor

Tar strid för lönerna

24 september 2018

Vision i Borås anser att arbetsgivaren bryter mot avtalet. Sex medlemmar har inte lönesatts på rätt sätt, menar facket.

Lönen ska vara individuell och grunda sig på uppnådda mål och resultat. Det slås fast i Visions löneavtal för kommunanställda. Men så går lönesättningen inte till i verkligheten, anser Vision i Borås som nu begärt tvisteförhandling med arbetsgivaren.

– Cheferna ska kunna motivera varför du har en viss lön. Men en motivering som ”du har lägre lön för att din ingångslön var lägre” duger inte, säger Hasse Brännmar, Visions avdelningsordförande.

Tvisten gäller sex medlemmar. I samtliga fall anser Vision att lönerna satts utan att det finns någon koppling till vad de anställda presterat.

– Cheferna skämdes när de meddelade vår nya lön. De ville ge oss mer men fick inte göra det. Det känns inte rätt att få några hundralappar, säger en av medlemmarna som vill vara anonym.

Hasse Brännmar tycker att det är solklart att arbetsgivaren därmed bryter mot andemeningen i löneavtalet.

– Det står tydligt att chefen ska vara lönesättande. Men här ber cheferna om ursäkt för att lönepåslagen inte är högre, säger han.

De andra fallen Vision vill förhandla om gäller bland annat anställda som tjänar betydligt mindre än kolleger med exakt samma arbetsuppgifter. Den enda förklaring som ges är att de har olika titlar.

– Borås stad har gjort fel, man har inte förstått lönemodellen, säger Hasse Brännmar.

Förhandlingschef Annica Dahlén anser å sin sida att löneöversynen är avslutad och att det inte finns något att förhandla om.

Finns det inget ni kan bli bättre på i löne­processen?

– Jo, absolut. Med 450 chefer finns det säkert några som kan vara tydligare i lönesättningen. Vi utbildar kontinuerligt i löneprocessen, säger hon.  

Vad är en tvisteförhandling?

En tvisteförhandling handlar om hur ingångna avtal eller lagar ska tillämpas. Facket kan kalla till förhandling när man till exempel anser att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet. Om parterna inte kommer överens kan förhandlingen tas upp på central nivå och i sista hand i Arbetsdomstolen.


Relaterade artiklar