• Många diakoner saknar tydliga mål för sitt jobb. Diakonen och skyddsombudet Christel Beckdahl tror det beror på att det inte finns något övergripande nationellt regelverk.

Arbetsmiljö

Otydligt jobb för diakoner

24 september 2018

Många diakoner har luddiga ansvarsområden och svagt stöd från närmaste chefen. Det visar en stor studie.

Bara 40 procent av diakonerna tycker att det finns klara mål och vet vad som förväntas av dem i arbetet. Det kan jämföras med socialsekreterare där nivån ligger på 75 procent. Det visar en undersökning bland drygt 2 000 präster och diakoner i Svenska kyrkan som Malmö universitet gjort.

Christel Beckdahl, diakon och skyddsombud i S:t Peters klosters församling i Lund, känner igen sig i undersökningens resultat.

– Vi diakoner har inget övergripande nationellt regelverk, det blir mycket upp till den enskilde och församlingen vem man kan hjälpa och vad man kan göra.

Christel Beckdahl tycker att det innebär både för- och nackdelar.

– Det är en frihet att inte vara bunden till ett regelverk samtidigt som det är mycket upp till dig som individ vem du hjälper och varför.

Undersökningen visar också att diakoner får betydligt mindre stöd från sin närmaste chef än vad till exempel socialsekreterare får. Christel Beckdahl konstaterar att diakoner oftare är ensamma i sin roll medan präster har kolleger.

– Kyrkoråd och arbetsledning vet inte alltid vad vi diakoner gör och vad diakoni är. Det kan innebära att diakonin inte ges tillräckliga resurser. Något som kan upplevas som negativt för diakonens arbetsmiljö och leda till stress och frustration, säger hon.

Det finns också positiva signaler i undersökningen. Tre av fyra diakoner känner att arbetet ger energi som påverkar privatlivet positivt.


Relaterade artiklar