• ”Jag har fått ökade befogenheter och chefen är nöjd med min arbetsinsats”, säger kyrkokamreren Agneta Gustavsson som tycker löne­utveckling är okej.

Lön och villkor

Kamrerer i ligans topp

24 september 2018

Kyrkokamrerer och ekonomer finns bland de yrkesgrupper som fått de största löneökningarna mellan 2010 och 2017. Under perioden ökade medellönen med 26 procent.

Det visar Tidningen Visions granskning av Svenska kyrkans lönestatistik. De enda som fått högre ökningar är fastighetsförvaltare och komministrar med arbetsledande uppgifter.

– Ja, jag har haft en bra löneutveckling, med upp till en halv procent över avtalet ibland de senaste åren. Det beror på att chefen är nöjd med min arbetsinsats och att jag fått utökade befogenheter. Jag sitter bland annat med i ledningsgruppen sedan några år tillbaka, säger Agneta Gustavsson, kyrkokamrer i Tysslinge församling i Örebro stift.

Agneta Gustavsson jobbar fackligt i Vision, bland annat med löneförhandlingar. Hon har ett tips till ekonomer och kamrerer inför nästa lönesamtal.

– Jag brukar uppmana dem att ta upp om de fått nya befogenheter, som om man blivit firmatecknare eller har börjat sköta församlingens bankaffärer, säger Agneta Gustavsson.

Totalt ökade medellönen i Svenska kyrkan med 18 procent mellan 2010 och 2017. Bland de yrken som fick lägst löneökningar finns bland andra fritidsledare och församlingsassistenter. Deras medellöner ökade med 16 procent.

Löneökning 2010-2017:

Komminister arbetsled. 29%
Kamrer/ekonom 26%
Kyrkokamrer 26%
Kyrkoherde 26%
Annan utredare 24%
Kanslichef 24%
Förskolelärare 23%
Kyrkobokföringsass. 23%
Kyrkogårdschef 23%
Arbetsledare 23%

Relaterade artiklar