Forskning

”Debatten är enfaldig”

24 september 2018

Dagens sociala arbete fungerar inte så bra som det borde. Det konstaterar forskarna Magnus Dahlstedt och Philip Lalander i nyutkomna boken Manifest – för ett socialt arbete i tiden (Studentlitteratur).

– Det finns ett glapp mellan välvilliga ambitioner och de förutsättningar som finns för att leva upp till dem, säger Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet.

I boken belyser ett 30-tal forskare dagens sociala arbete ur olika vinklar och ger möjliga lösningar på problemen.

– Upprinnelsen till boken är en frustration över att de stora utmaningar som det sociala arbetet står inför inte finns på den politiska agendan. Den socialpolitiska debatt som förs är enfaldig.

Den ökade individualiseringen är ett av de problem som boken lyfter fram.

– Vi lever i en tid där individer beskylls för sina egna problem. Det är minst sagt illavarslande. Det är anmärkningsvärt att detta inte diskuteras mer. Vår förhoppning är att boken ska bidra med mer kunskap och att det resulterar i en kursändring och i slutändan i omfördelning av resurser.


Relaterade artiklar