• ”Chefer är också arbetstagare som behövs satsas på”, säger enhetschefen Pia Rosenlöw Posch, som välkomnar ­Arbetsmiljöverkets krav.

Arbetsmiljö

Chefer hårt pressade

24 september 2018

Arbetsmiljöverket har under tre års tid inspekterat arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg i 86 kommuner, 15 landsting och hos 12 privata vårdgivare. Nästan alla fick krav på att åtgärda brister.

Kraven innebär bland annat att arbetsgivarna ska ha rutiner för att följa upp chefers höga arbetsbelastning samt att ge stöd till cheferna i exempelvis HR- och IT-frågor.

För Vision kommer rapporten inte som någon nyhet.

– Det är en kopia av det vi har pekat på i många år, och frustrerande att det åter konstateras hur illa det är. Samtidigt är det bra att Arbetsmiljöverket förstärker bilden och ställer krav, för vi vill se åtgärder, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

– Jag märker att medvetenheten hos arbetsgivare har blivit större. Och eftersom det finns verktyg hos Suntarbetsliv finns det goda chanser att komma igång med åtgärder.

Pia Rosenlöw Posch, enhetschef i Tranås kommun, känner igen sig i beskrivningen av chefers arbetsmiljö.

– Vi får ständigt nya uppgifter men ingen plockas bort. Allt blir enhetschefernas ansvar. Det är stundtals väldigt stressigt, säger hon, och välkomnar kraven från Arbetsmiljöverket.

– Äntligen någon mer som lyfter vår arbetsmiljö.       


Relaterade artiklar