• Nystart. Jennifer Pettersson såg till att Vision åter fick fackliga ombud på Active Omsorg.

Fackligt

Blåser nytt liv i facket

24 september 2018

Vision har cirka 3 200 medlemmar som arbetar på hvb-hem, i äldreomsorgen, vårdcentraler och andra omsorgsverksamheter som drivs av privata företag. Men till skillnad mot i kommuner och landsting saknas det fackliga representanter på många arbetsplatser.

Det vill Vision råda bot på och sedan i vintras pågår ett tvåårigt projekt för att dra igång klubbar och utse ombud.

– Många arbetsplatser är små med få medlemmar som kanske är tveksamma, anser att de kan för lite om facket eller inte har tid. Men vi försöker verkligen avdramatisera det, det handlar inte om någon arbetsrättslig djupfacklig verksamhet, bara att man ska få möjlighet till inflytande och veta sina rättigheter, säger Carina Wilén på Vision.

Ett exempel är Active Omsorg i Linköping där Jennifer Pettersson, biträdande föreståndare för två av bolagets hvb-hem, och en kollega i våras beslöt dra igång en facklig verksamhet.

– Vi ville ha större möjligheter att påverka saker i vårt arbete. Vår första fokus blev löneprocessen, det såg väldigt olika ut och på vissa enheter gick det inte rätt till med lönesamtalen, säger Jennifer Pettersson.

Efter att ha pejlat intresset bland medlemmarna gick det att utse arbetsplatsombud på alla företagets åtta verksamheter i Linköping. Jennifer Pettersson och hennes kollega fick gå Visions ombudsutbildning, och nu rullar den fackliga verksamheten på.

– Jag är jättenöjd. Och personalchefen är med på noterna, lönesamtalen ska bli mycket bättre framöver, säger Jennifer Pettersson.

Vad är ditt råd till andra arbetsplatser?

– Gör det inte till en stor grej. För oss räcker det att ombuden kommer på vårt möte en gång i månaden. Och när medlemmar har frågor brukar jag hänvisa till Vision Direkt om det är svårt att hitta svaret i avtalet.

80 nya på plats

Vision driver i år och nästa år ett projekt där fyra anställda utvecklare besöker äldreboenden, vårdcentraler, hvb, och andra arbetsplatser inom de större privata vård- och omsorgsföretagen över hela landet. Målet är att utse ombud, hjälpa till att bilda klubbar och bygga en facklig struktur. Under våren har 80 nya ombud utsetts.


Relaterade artiklar