• Joakim Jonsson, driftchef på kultur- och samhällsserviceförvaltningen i Söderhamns kommun.

Utveckling

Är ni energieffektivast i hela landet?

24 september 2018

Fem frågor till Joakim Jonsson, driftchef på kultur- och samhällsserviceförvaltningen i Söderhamns kommun.

– Det finns andra kommuner som också gjort stora energieffektiviseringar, men vi ligger nog topp tre i alla fall. Jag tror att vårt projekt är det mest omfattande i Europa. Kommunen och fastighetsbolaget satsar 300 miljoner kronor.

Det är mycket pengar – blir det en lönsam investering?

– Vi gick plus redan första året. Energibesparingarna är större än kostnaderna.

Varför gör ni denna satsning?

– För att spara energi och nå det miljömål som Söderhamns kommun har satt upp. Vi ska göra kommunens fastighetsbestånd fossilfritt, ingen mer olje- eller pelletseldning. I stället för att slösa pengar på energi, höjer vi standarden på våra fastigheter och får bland annat ett bättre inomhusklimat. 

– Konkret byter vi ut energislösande utrustning. Vi installerar ledbelysning, värmepumpar och vattensparfunktioner på kranar och toaletter och trimmar in våra byggnader så att de fungerar så optimalt som möjligt.

Klarar ni målet att spara 20 procent av energiförbrukningen till 2020?

– Absolut, jag tror faktiskt att vi kommer spara ytterligare någon procentenhet.

Finns det någon energitjuv kvar att sätta tänderna i?

– Man kan alltid göra mer, till exempel fönsterbyten och tilläggsisolera, men största utmaningen är att ändra folks beteenden. Allt ifrån att släcka lyset oftare och stänga av datorn när man går hem på kvällen till att använda mindre vatten.

Joakim Jonsson

Titel: Driftchef på kultur- och samhällsserviceförvaltningen i Söderhamns kommun.
Ålder: 47 år.
Familj: Tre barn.
Bor: Villa i Söderhamn.
Gör på fritiden:  Åker ut till skärgårdsstället.


Relaterade artiklar