Arbetsmiljö

Vässad personal trivs bättre

13 augusti 2018

Medicinska sekreterare som får vässa sin kompetens och sträva mot mål gillar jobbet bättre. Det visar en undersökning som Vision låtit göra.

Att få generöst med kompetensutveckling ökar trivseln på jobbet. En rapport som Vision gjort och som bygger på svar från 4 550 yrkesaktiva medicinska sekreterare, visar att drygt 60 procent anser att de i hög eller i ganska hög grad får den utbildning och den kompetensutveckling de behöver. Runt 30 procent anser att de i låg grad eller inte alls får det.

Rapporten visar också att de som tycker att deras arbetsgivare i hög grad ser till att de får kompetensutveckling betydligt oftare svarat att de trivs på jobbet. Dessa personer uppger även i betydligt högre utsträckning att de har uppsatta mål för sin arbetsinsats och yrkesutveckling.

– Vi pratar om ett kvalificerat yrke som kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Jag förstår att medicinska sekreterare trivs bättre på jobbet om arbetsgivare ger dem chansen till vidareutveckling och lärande, säger Patricia Widergren, rapportförfattare och strateg på Vision.

Men undersökningen pekar även på ett stort missnöje med lönerna i yrkesgruppen: nästan 60 procent är ganska eller mycket missnöjda med lönen. Trots det gillar de flesta medicinska sekreterare sina jobb. Runt 80 procent svarar att de trivs i hög eller ganska hög grad. Det som framför allt gör att yrkesgruppen trivs är kolleger, arbetsinnehållet och känslan av att utföra ett meningsfullt arbete.


Relaterade artiklar