Utveckling

Vad innebär det att ni är en agil kommun?

13 augusti 2018

Fem frågor till Lisa Larsson Kommunikatör Ängelholms kommun.

Vi har sett över vår kommunala organisation. 2015 tog vi bort modellen med nämnder som är kopplade till olika förvaltningar. I stället skapade vi tre huvuduppdrag – samhälle, hälsa och lärande & familj – och ett särskilt servicestöd.

– Dessutom har vi ett så kallat signalsystem, som innebär att alla medarbetare ska signalera om de upptäcker något som måste förändras eller förbättras. Vi skapar agila arenor för att lösa dessa problem.

Vad är en agil arena?

– En arbetsgrupp som sätts samman för att lösa ett specifikt problem. Det kan vara till exempel medborgare, föreningsfolk eller tjänstepersoner, som har kunskap om den fråga som ska lösas.

Kan du ta ett konkret exempel?

– Förra året hade vi en agil arena kring trafiksituationen vid en av våra grundskolor. Då bjöd vi in föräldrarepresentanter, elever, lärare, kommunens trafikingenjörer och lokal polis. Tillsammans kom de fram till att det behövdes bland annat bättre cykelvägar och cykelparkering. I dag är trafikmiljön betydligt säkrare.

Agil – vad betyder ordet egentligen?

– Ordet kommer från hundsporten agility. Där gäller det att vara snabb, lättrörlig och anpassa sig till hinder och förändringar som dyker upp. Det är så vi i Ängelholm försöker agera.

Tror du att er modell skull passa andra?

– Absolut. Vi har fått mycket uppmärksamhet och flera kommuner har varit på studiebesök. Intresset verkar stort för vårt arbetssätt.

Lisa Larsson

Ålder: 28 år.
Yrke: Kommunikatör.
Arbetsplats: Ängelholms kommun.
Bor: Radhus i Halmstad.
Gör på fritiden: Tränar, umgås med min två­åring, familj och vänner.
Senaste bok: Evig­hetens rand av Ken Follett.

Agila kommunen Ängelholm

  •  Ängelholm kallar sig Sveriges första agila kommun.
  • 2015 skapade man en ny kommunorganisation för att förbättra servicen till medborgarna.
  • 2016 fick kommunen drygt åtta miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att utveckla projektet och kompetensutveckla personalen.

Relaterade artiklar