• Att stimulera innovationskulturen och sprida goda exempel. Så kan man sammanfatta Johan Hörnemalms jobb som processledare för idéslussen i Piteå kommun.

Digitalisering

Sluss öppnar för nytänk

13 augusti 2018

Vilka vet hur verksamheten kan förbättras? Ett svar lyder kreativa medarbetare, som kan jobbet och har blick för vad som kan finslipas.

För att ta tillvara denna kompetens har flera kommuner skapat idéslussar. Tanken är att forma en innovativ kultur där goda idéer förädlas och sprids vidare inom organisationen.

I Piteå kommun, som arbetar nära ihop med Skellefteå, har idéslussen varit igång sedan december 2016. Enligt processledaren Johan Hörnemalm är det stor spridning på idéerna:

– Det kan vara tankar kring hur digitaliseringen kan förenkla arbetet, men också förslag på nya arbetssätt.

Johan Hörnemalms tips till andra som går i slussfunderingar är att tänka långsiktigt kring strategi och vilka resurser som kommer att krävas.

– Ett annat råd är att försöka få med politiker och chefer på båten så att alla drar åt samma håll. Det gäller också att hitta ett sätt att involvera medborgarna och ta reda på inom vilka områden de ser behov av förbättringar, säger han. 

Bakom idéslussarna står statliga Vinnova, som står för 50 procent av kostnaden. I dag finns tolv projekt som involverar 50 kommuner och förhoppningen är att slussarna så småningom ska bli en del av ordinarie verksamhet.

I Piteå har man fått förlängd projekttid till december 2019. Johan Hörnemalm hoppas på en fortsättning.

– Det är viktigt om vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. För att locka personal måste vi ha ett kreativt klimat så att medarbetarna känner att deras idéer blir tillvaratagna. 


Relaterade artiklar