• Biståndshandläggaren Pija Grenabo hoppas få mer tid till uppföljningar och tidskrävande ärenden med de nya regler för biståndsbedömning som gäller sedan 1 juli.

Utveckling

Okej till bistånd utan bedömning

13 augusti 2018

Sedan halvårsskiftet är det okej med så kallad förenklad biståndsbedömning i hemtjänsten. En lagändring gör det möjligt för kommunerna att erbjuda vissa tjänster utan krav på föregående behovsprövning.

Pija Grenabo, biståndshandläggare i Skurup, tror att förändringen kan vara tidsbesparande när en person för första gången ska få insatser i hemmet och därför till nytta för den äldre. Men bra också för biståndshandläggarna som fått mer att göra med de nya regler om tidig hemgång från sjukhus som gäller sedan årsskiftet. Hon tror också att lagförändringen kan ge mer tid till uppföljningar.

– Även det är tidskrävande arbete och tid har vi ont om, men jag hoppas att det blir bra för våra äldre säger hon.

Samtidigt tycker hon det finns anledning till viss försiktighet när insatser beviljas utan att prövas av en biståndshandläggare.

– Det viktiga är rättssäkerheten och att alla kan få det stöd de har rätt att få. Det är det vi ska se till, säger hon.


Relaterade artiklar