Lön och villkor

Kommuner knappar in

13 augusti 2018

Män tjänar bäst, kvinnors löner ökar mest. Så kan man sammanfatta löneutvecklingen sedan 2014 för kommun- och landstingsanställda utredare och planerare. Därtill visar SCB:s statistik att lönerna har ökat mer i kommunerna jämfört med andra sektorer.

Störst snittlöneökning har kvinnliga kommunanställda i yrkesgruppen haft. Deras medellön har på fyra år ökat med 8,2 procent till 35 600 kronor i månaden. Lönegapet till de manliga kollegerna har därmed minskat med 500 kronor, men fortfarande har männen i snitt 2 000 kronor mer i månaden.

Även bland landstingsanställda, där medellönerna ökat långsammare, har löneskillnaderna mellan könen minskat.

Statistiken visar också att snittlöneutvecklingen för utredare och planerare i både kommuner och landsting ligger under genomsnittet för samtliga anställda. Sett över hela fyraårsperioden är det lärare och sjuksköterskor som haft bäst procentuell löneutveckling.

Fotnot: Lönestatistiken omfattar 18600 kommunanställda och 7800 landstings- eller regionanställda planerare och utredare. I gruppen ingår anställda som planerar, utreder och handlägger ärenden och skriver rapporter och utredningar. HR-specialister och organisationsutvecklare ingår inte.

SAM tabell.jpg

Källa: SCB


Relaterade artiklar