• Mirjam Brocknäs är chef för enheten för förebyggande verksamhet för äldre i Upplands-Bro och har jobbat med demensfrågor i Upplands-Bro sedan 2010.

Utveckling

Hon vill göra fler till demensvän

13 augusti 2018

Precis före sommaren lade regeringen fram en ny strategi för demensvården med syfte att göra den mer likvärdig. I Upplands-Bro har Mirjam Brocknäs arbetat med tidigt stöd för demenssjuka i många år.

Vad är det viktigaste ni gör?

– Det är att vi stöttar de sjuka och deras anhöriga så att de kan få en bättre livskvalitet och leva självständiga liv lite längre. Redan direkt efter att någon fått en demensdiagnos erbjuder vi stöd i en öppen verksamhet utan att det behövs biståndsbeslut. Det betyder att vi kan vara med hela vägen från början, långt innan biståndsbedömaren kommer in i bilden. På andra håll kan det krävas biståndsbeslut och då kan det gå upp till fem år efter diagnos innan det går att få kommunalt stöd.

Finns någon händelse som kan vara ett exempel på att det ni gör lyckas?

– En anhörig med en man med alzheimer träffade i en av stödgrupperna en annan kvinna i samma situation. De blev vänner, och även deras män blev vänner. De gick tillsammans i stödgruppen. När männen sedan blev sämre gick de tillsammans på daglig verksamhet och till slut flyttade de till särskilt boende tillsammans. När jag frågade kvinnan hur hon orkat med blev svaret: Det beror på min väninna jag träffat i stödgruppen. Då blir man glad och ser att det man gör är värt något.

Vad är svårt att lyckas med?

– Det kan vara svårt att nå de som drabbas av demens och som saknar anhöriga. Därför driver vi sedan förra sommaren kampanjen Demensvän där vi utbildar till exempel brandkåren, folktandvården, kyrkan samt kommunanställda och politiker så att de kan vara uppmärksamma på om demens finns med i bilden hos personer de kommer i kontakt med i sin verksamhet.

Hur vill du utveckla demensarbetet?

– Först och främst är det viktigt att behålla den verksamhet vi har idag med stödgrupper och dagverksamhet. Sedan vill jag vidareutveckla Demensvän; vi har nu 280 demensvänner, målet är 500. Jag ser att de kan göra nytta, till exempel har jag träffat anhöriga som kunnat berätta om bättre bemötande hos tandläkaren.


Relaterade artiklar