• Projektledare AnnaMaria Styf (i mitten) har rekryterat 20 demokrati­ambassadörer. Både Hussein Abowarrad och Niki Pour Metrahi har erfarenhet av att jobba med unga.

  • Kärt återseende. Demokratiambassadör Hussein Abowarrad är välkänd bland de unga i Gottsunda.

  • Teströsta? I Kulturpunkten planeras en vallokal att öva i för alla som är osäkra på hur ett val går till.

Utveckling

Här ska alla röster höras

13 augusti 2018

Valrörelsen är igång i Uppsala. Men för de 24 demokratiambassadörerna handlar det inte om parti­politik utan att få fler till valurnorna. Här sprids kunskap om demokrati och om hur det konkret går till att rösta.

Gottsunda centrum är förmiddagslojt, med undantag för fyra stojiga unga män som befinner sig i demokratiambassadören Hussein Abowarrads väg. Det går inte att komma förbi utan en varm omfamning. Han känner dem sedan de var barn. Då kom de till La Softa, den förening han startade för ungdomar i Gottsunda för många år sedan. Under uppväxten har La Softa hjälpt de här unga männen med olika saker, som att söka utbildningar och jobb.

Nu har Hussein Abowarrad tagit till sin uppgift att få dem och alla andra i Gottsunda att rösta senast 9 september. Han och kollegan Niki Pour Metrahi ingår i ett gäng av 24 demokratiambassadörer i Uppsala som i projektet ”Rätt att rösta” arbetar för att öka valdeltagandet i de stadsdelar där det är lågt.

I Gottsunda har soffliggarna varit många de senaste valen. Sydvästra Valsätra, som gränsar mot Gottsunda, var det distrikt som 2014 hade det allra lägsta valdeltagandet i kommunen, 57,6 procent röstade där i kommunvalet. Inom Gottsundas mer centrala delar låg valdeltagandet på mellan 65 och 69 procent.

– Men alla stadsdelar är en del av Uppsala – i alla delar av Uppsala ska man veta att man kan göra sin röst hörd och att rösten räknas, säger projektledaren AnnaMaria Styf.

Hon är oerhört stolt över sina rekryteringar. Flera har lokalkännedom, ett par är ensamkommande, det finns kompetens i tretton utomeuropeiska språk och tre har egen erfarenhet av psykiska funktionsnedsättningar. De är i åldrarna 18 till 65, men med tonvikt på de yngre. Utbildning och yrken varierar, gemensamt är det starka engagemanget. Omedelbart när de valts ut började många av dem inventera sina nätverk och inspirera och söka samarbeten genom sina egna plattformar.

– Vi har valts ut som demokratiambassadörer för vilka vi är. Meningen är att vi ska nå ut till folk, på ett personligt plan, förklarar Niki Pour Metrahi.

Hussein Abowarrad var självklar i rollen som demokratiambassadör i Gottsunda. Han är genom La Softa en informell auktoritet på orten. Dessutom har han varit röstmottagare vid de åtta senaste valen – han är van att hjälpa till och vet var svårigheter brukar uppstå.

I Gottsunda besöker demokratiambassadörerna de föreningar som är intresserade. Den bästa möjligheten till bra samtal uppstår när människor är trygga i sin miljö, därför arbetar de både uppsökande och i Kulturpunkten, den lokal i centrum som La Softa brukar använda. Den ligger fint mittemot biblio­teket och teatern i Gottsunda centrum, det är lätt att slinka in där. Att biblioteket är förtidsröstningslokal ger läget ett extra plus.

En av höjdpunkterna före valet blir en stor familjefest på Gottsunda torg med hoppborg, ansiktsmålning och politikerdebatt på lätt svenska.

Demokratiambassadörerna finns på plats under festen med en ”vallokal” med valsedlar, kuvert, valbås och annat som hör vallokaler till. Festdeltagarna kan kliva in på Kulturpunkten och prova på hela röstningsproceduren.

– För många är en vallokal främmande. Så vi förbereder folk på ett konkret sätt, så att alla känner sig säkra när de går dit. Då har de sett hur valsedlarna ser ut, de vet varför det finns tre olika kuvert och de har fått provrösta, säger Hussein Abowarrad.

Niki Pour Metrahi slår sig hemtamt ned vid ett bord i cafédelen. Hon är också engagerad i La Softa och därmed välbekant för många Gottsundaungdomar.  Liksom övriga demokratiambassadörer är hon anställd på 20 procent från den 1 augusti och sex veckor framåt, samtidigt som hon fortsätter plugga sociologi på universitetet. Hon talar persiska och dari, och förutom i Gottsunda ambassadörar hon även i grupper av relativt nyanlända ungdomar.

– Vi informerar i de grupperna om demokrati som koncept, varför vi ska använda vår rösträtt och att vi är fria att göra det. Att det är nu som möjligheten finns ifall man vill se en förändring, berättar hon.

Nikki Pour Metrahi konstaterar samtidigt att det också finns ungdomar som bott i Sverige i hela sitt liv och som inte vet hur det går till att rösta. Har varken deras vänner eller föräldrar haft den traditionen blir det helt enkelt inte av.

Den som däremot ingår i ett sammanhang där det är självklart att rösta, kommer också att själv använda sin rösträtt, som regel. Det är det sammanhanget som demokratiambassadörerna ska upprätta. Det är därför det lokala är viktigt, liksom det förtroende som kan skapas i delade erfarenheter av språkbarriärer eller funktionsnedsättningar.

– Vi sätter ljuset på att alla har rätt att rösta, även de som har hinder för deltagande i samhället – som hemlösa, eller den stora grupp med intellektuell funktionsnedsättning som fick rösträtt på 80-talet. I de grupperna finns ingen tradition att rösta. Att ge verktyg för alla att göra sitt val, och visa att alla röster är värda lika mycket, är jätteviktigt. Det är det som ”Rätt att rösta” handlar om, säger AnnaMaria Styf.

Högt och lågt i valet

  • I det senaste riksdagsvalet röstade 85,8 procent. Men skillnaderna mellan olika valdistrikt var stora, från 94,9 procent till under 50 procent. Regeringen satsar 50 miljoner kronor på att minska skillnaderna i de kommande valen, och 34,8 miljoner i EU-valen nästa år.

Välprövad modell

  • Inför valet 2014 utbildades 584 demokratiambassadörer med hjälp av finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Enligt en utvärdering fyllde de en viktig funktion i områden med hög arbetslöshet och många utrikes födda, flera hundra unga från utsatta områden har fått utbildning om demokratifrågor. Hur stor effekt de haft på valdeltagandet är ovisst. I Rosengård i Malmö ökade valdeltagandet, i Botkyrka minskade det.

Relaterade artiklar