Forskning

Gott bemötande viktigast

13 augusti 2018

Extra ekonomiska resurser är inte svaret så fort ett problem uppstår inom äldreomsorgen. Det budskapet kommer från ett forskningsprojekt som genomförts på Högskolan i Skövde.

– Vi ifrågasätter inte vikten av tillräckliga resurser. Men mer pengar är inte svaret på alla kvalitetsproblem, säger projektledaren och professorn i socialpsykologi Ali Kazemi.

Forskarna har bland annat undersökt vad som påverkar hur nöjda brukarna är med omsorgen, en av de viktigaste faktorerna är bemötandet från personalens sida, det vill säga att se och höra de äldres önskemål, erkänna deras behov och förmågan att samarbeta med dem.

För att lyckas med det räcker det inte med att utföra sina arbetsuppgifter, menar Ali Kazemi. De anställda måste också tänka på relationen till brukarna. Och för det krävs att arbetet organiseras på ett bra sätt, men kanske främst att chefer och beslutsfattare förstår innebörden av ett gott bemötande, ger personalen återkommande möjlighet till fortbildning och gör tydligt att deras arbete är viktigt.

– Det är de som möter de äldre som skapar det goda bemötandet. Därför måste det hela tiden vara en del av det dagliga samtalet inom äldreomsorgen. Det är betydligt viktigare än budgeten per äldre, säger Ali Kazemi.


Relaterade artiklar