”Fruktansvärt mycket jobb”

13 augusti 2018

Brandinspektör vill vänta med tvärsäkra slutsatser efter sommarens bränder.

Efter sommarens omfattande bränder övertrumfar politikerna varandra med förslag om hur krisberedskapen ska förbättras. Sven-Erik Svensson, brandinspektör och inre befäl på räddningstjänsten i Jämtland, är måttligt imponerad.

– Vi är inte hjälpta av en massa tvärsäkra och populistiska utspel. Det är bättre att samla in alla fakta först och därefter fundera över vilka lärdomar vi kan dra.

I trettio år har Sven-Erik Svensson bekämpat skogsbränder, men aldrig varit med om något som liknar årets bränder. Under ett par dagar tog räddningstjänsten i Jämtland emot nästan 100 larm.

– Ett tag var det fruktansvärt mycket jobb, dels stora bränder, dels mindre som uppstod hela tiden.

Enligt Sven-Erik Svensson var samverkan nyckeln till framgången. Redan efter ett par dagar fick de hjälp av räddningstjänsten i Medelpad och brandmän från Norge. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen kopplades också snabbt in.

– I en sådan här situation slits den egna personalen snabbt ut, då är det absolut nödvändigt att snabbt kunna samverka med andra.

Efter branden i Västmanland 2014 fick Jan-Åke Björklund i uppdrag av regeringen att föreslå hur kommunernas räddningstjänst kan förbättras. I somras lämnade han över utredningen där det bland annat föreslås att kommunerna får en utökad skyldighet att samverka vid större skogsbränder.

– I spåren av klimatförändringarna kommer det bli vanligare med olika typer av extremväder. Ska vi ha en organisation som i dag eller behövs det en helt ny typ av krisberedskap? När vi har alla fakta på bordet kan vi förhoppningsvis svara på den frågan, säger Sven-Erik Svensson.

Sommarens bränder i siffror

  • 25 000 – så många hektar skog har brunnit i sommar, främst i Jämtland, Gävleborg och Dalarna.
  • 15 – ungefär så många procent av de stora bränderna orsakades av blixtnedslag.
  • 80 – så många bränder var det i landet fredagen den 20 juli.
  • 6 – så många länder (Italien, Frankrike, Polen, Tyskland, Danmark och Norge) bidrog med vattenbombplan, helikoptrar, släckningsfordon och brandmän.
  • 36 – så många miljoner kronor ytterligare vill regeringen ge till MSB.