De vill forma framtiden

13 augusti 2018

De är alla tjänstemän i kommuner, landsting och kyrka. Men Anders, Ida, Ingela, Annelie, Anna, Daniel, Behrokh, och Lena är också politiskt aktiva och hoppas på att få vara med och forma samhället efter höstens val.

Ida Westin

”Fel fokus i debatten om invandring”

Ida Westin, 27 år
Yrke: Socialsekreterare. Arbetsplats: Halmstads kommun.
Kandiderar till: Kommunfullmäktige i Halmstad.
Parti: Miljöpartiet.

Varför valde du att bli politiskt aktiv i Miljöpartiet?

– Vid förra valet pratade Miljöpartiet om klimatförändringen på ett sätt som inga andra gjorde. Då insåg jag att partiet behövs och det känns bra att kämpa för något större. Visst, det finns massor med viktiga frågor, men om vår planet inte mår bra blir allt annat oväsentligt.

Vilken tycker du är den viktigaste ­frågan på riksnivå?

– Segregationen i samhället. I dag handlar debatten om att invandringen måste begränsas, men det är fel fokus tycker jag. Så klart måste vi ta emot människor på flykt. Sverige behöver dessutom fler människor i arbetsför ålder, då blir den viktigaste frågan hur vi integrerar dem i vårt samhälle och tar tillvara deras kompetens.

Och den viktigaste frågan lokalt?

– För mig som varit ersättare i barn- och utbildningsnämnden är skolan absolut viktigast. På nära håll har jag sett att vi inte har någon likvärdig skola i Halmstad. Det ska inte spela någon roll i vilket bostadsområde man har växt upp – alla skolor ska hålla hög kvalitet.

Är det svårt att ha ett politiskt uppdrag och samtidigt vara tjänsteman i Halmstads kommun?

– Jag har rätt att gå ifrån jobbet för att vara med på möten och min arbetsgivare är väldigt förstående så det har aldrig varit några problem. Det svåra är att få ihop ett heltidsjobb med ett politiskt uppdrag. Alla förberedelser och handlingar måste läsas på ledig tid, samtidigt har jag lika många ärenden och klienter som mina kolleger på jobbet.

Vad tror du om dina chanser att bli vald?

– Partiet har haft fyra mandat sedan 1990-talet och jag står på fjärde plats. Så vi får se. Förhoppningsvis behåller vi våra mandat och kanske till och med får ytterligare några.

Behrokh Honarmand

”Integrationen måste bli bättre”

Behrokh Honarmand, 57 år
Yrke: HR-strateg.
Arbetsplats: Sandvikens kommun.
Kandiderar till: Kommunfullmäktige i Sandviken.
Parti: Liberalerna.

Varför valde du att bli politiskt aktiv i Liberalerna?

– När Nyamko Sabuni var integrationsminister för fem år sedan talade hon om krav på att invandrare ska lära sig svenska innan de får medborgarskap. Folkpartiet argumenterade också för ordning och reda i skolan. Då tänkte jag att det här partiet för mig. Liberalismen är frihet och friheten ska försvaras. Tanken att varje människa ska vara fri att forma sitt liv har alltid legat till grund för liberal politik.

Vilken tycker du är den viktigaste frågan på riksnivå?

– Integrationen och språket. Ska man integreras, måste man få ett jobb, umgås med svenskar och lära sig språket annars blir man isolerad och deprimerad. Språket är särskilt viktigt för föräldrar som är viktiga förebilder för sina barn. Många unga riskerar att hamna i kriminalitet delvis på grund av att föräldrarna inte behärskar språket. Vi i Liberalerna vill också att nyanlända ska komma in i arbetslivet lättare med lite lägre lön som lärlingar.

Vilken tycker du är den viktigaste frågan i Sandviken?

– Integration, skolan och förskolan. Det är för lite personal i förskolan och de nyanlända barnen och familjerna behöver mycket stöd med det sociala för att integreras. I skolan behövs fler lärare, högre löner och mycket mer respekt för lärarna.

Vilken är den viktigaste frågan för dig personligen?

– I botten är jag hälsopedagog och för mig handlar det inte bara om motion och kost utan även om psykisk hälsa. Många med invandrarbakgrund är särskilt utsatta: de är ensamma, kan inte kommunicera, har inget jobb och längtar hem. Oron för situationen i hemlandet gör att de inte tillåter sig att må bra. Vårt parti vill att vi ska satsa mycket mer mot psykisk ohälsa, både för svenskar och invandrare.

Vad tror du om dina chanser att bli vald?

– Ingen aning, jag gör mitt bästa så får vi se hur långt det räcker.

Lena  Mjörnell

”Sjukvården är viktigast”

Lena Mjörnell, 47 år
Yrke: IT-tekniker.
Arbetsplats: Västra Götalandsregionen.
Kandiderar till: Kommunfullmäktige i Vänersborg och landstingsfullmäktige i Västra Götalandsregionen.
Parti: Sverigedemokraterna.

Varför valde du att bli politiskt aktiv i Sverigedemokraterna?

– Jag ser ett samhälle som försämras varje dag. Där finns som exempel otryggheten för många människor att gå ut ensamma, våld såsom rån, våldtäkt och misshandel.

– Som en del för att komma till rätta med detta vill SD att polisen ska få mer resurser. Det är för mig en god början i hur man kommer till rätta med dessa problem.

Vilken tycker du är den viktigaste frågan på riksnivå?

– Sjukvårdsfrågorna. Vården har väldigt långa köer, många har väntat år på en operation. Exakt vad köerna beror på måste utredas och fås bukt med. De frågorna landar rakt ner hos mig som person och påverkar alla. Dessutom är invandringspolitiken som förs i dag inte hållbar utan behöver förändras, bland annat måste handläggningstiderna för asylärenden förkortas, det är inte humant att behöva vänta så länge.

Vilken fråga tycker du är viktigast i Vänersborg?

– Lokalt vill jag värna om äldrefrågorna. Här i Vänersborg väljer kommunen att avveckla serviceboende och en del trygghetsboenden. Det är enligt min uppfattning fel väg att gå.

– Man borde behålla fler serviceboenden så våra äldre, som väljer att bo så, kan känna sig trygga.

Vilken fråga är viktigast för dig ­personligen, i ditt yrke?

– Framförallt att vi måste ena alla våra verksamheter till gemensamma inköp av system. Det pågår en stor upphandling av det som kallas Fram­tidens vårdmiljö. Den har det ­visserligen kommit en bit på vägen men med 2 500 applikationer i regionen så är jag säker på det finns mycket kvar att titta på.

Vad tror du om din chans att bli vald?

– Jag tror den är god. Jag skulle bli mycket förvånad om vi inte dubblar våra mandatplatser i valet.

Fotnot: Lena Mjörnell ville bara svara via mejl.

Anders Rosell

”Vi står inför stora utmaningar i offentliga sektorn”

Anders Rosell, 50 år
Yrke: Arbetsmarknadshandläggare.
Arbetsplats: Orsa kommun.
Kandiderar till: Kommunfullmäktige i Orsa.
Parti: Socialdemokraterna.

Varför valde du att bli politiskt aktiv i  Socialdemokraterna?

– Jag är skolad och uppväxt inom SSU och arbetarrörelsen. Mitt politiska intresse vaknade redan i skolan. Jag tyckte att skolsystemet var rätt orättvist. Man blev aldrig betygssatt utifrån den person man var utan enbart ifrån hur man presterade på proven. Ett sådant samhälle, där vi inte ser varandras olika styrkor och förmågor, ska vi inte ha. Så det var ett ideologiskt ställningstagande från min sida.

Vilken är den viktigaste frågan på riksnivå?

– Vi måste bli mer tydliga med vår politik och vad den här regeringen har åstadkommit under mandatperioden. Man har höjt pensionerna och barnbidragen och fördelat mycket pengar till kommunerna. Orsa kommun har både budget i balans och pengar över.

– Offentlig verksamhet står också inför stora utmaningar. Många går i pension och vi behöver verkligen alla krafter som finns, även våra nyanlända. Vi är ett rikt land som verkligen har råd att stötta människor som har det svårt. För mig är det självklart att vi ska hjälpa de som är i nöd. Vi behöver dem.

Vilken är det viktigaste lokala frågan?

– En fråga som är viktig både lokalt och på riksnivå tycker jag är den offentliga sektorn och välfärden. Skattefinansierad verksamhet ska inte vara vinstdrivande. Pengarna ska investeras i verksamheten.

– Jag tror inte på att konkurrens nödvändigtvis gynnar kvaliteten.

– Skolan är en annan viktig fråga. Vi måste ha en bra skola för alla. Jag är personligt engagerad i hur barn med funktionsvariationer har det i skolan.

Du står på 3:e plats på listan, vad tror du om dina chanser att bli vald?

– Jag tror att chanserna är stora men det är ju väljarna som avgör.

Annelie Sjöberg

”Eleverna måste få upp pulsen”

Annelie Sjöberg, 49 år
Yrke: Bredbandssamordnare.
Arbetsplats: Eksjö energi.
Kandiderar till: Kommunfullmäktige i Eksjö.
Parti: Moderaterna.

Varför valde du att bli politiskt aktiv i Moderaterna?

– Vi hade en inneboende tjej som var medlem i SSU. Jag sade att jag var moderat och det ifrågasatte hon, så jag blev tvungen att läsa på. Då blev jag ännu mer övertygad om grundtanken om individens rättigheter och att alla ska ha så stor valfrihet som möjligt. Alla har rättigheter och skyldigheter, men individen ska också ha möjligheter. Självklart ska alla få likvärdig vård och utbildning. Ingen ska behöva vänta längre på vård än vad som är absolut nödvändigt.

Vilken tycker du är den viktigaste ­frågan på riksnivå?

– Integrationen, hur gör vi för att få nyanlända i arbete så fort som möjligt? Vi måste kunna ta hand om de vi har innan vi tar in fler. Börjar de nyanlända arbeta och konsumera får staten in mer skattepengar och då bidrar de till samhället. Vi måste alltså bli bättre på att se till så att fler får den utbildning de behöver.

Vilken är den viktigaste frågan i Eksjö?

– Vi måste få ordning på ekonomin. Som det är nu så blöder den sociala sektorn och barn- och ungdomssektorn. När det gäller lagstadgade verksamheter inom till exempel LSS har vi inget val så då måste annat tas bort. Vi har till exempel fler ensamkommande barn än vi har budgeterat för och då är det inte lätt att få pengarna att räcka. 

Vilken fråga är du personligen mest engagerade i?

– Jag vill utöka vår satsning på pulshöjande aktiviteter och införa PULS-pass för eleverna på högstadiet. Forskning har visat att de får bättre kondition och uthållighet och större förmåga att koncentrera sig med PULS-passen.

Vad tror du om dina chanser att bli vald?

– Jag står på tredje plats och Moderaterna fick tio mandat 2014. Jag tror jag har goda chanser, men man vet aldrig.

Daniel Backenius

”Hela landet ska leva”

Daniel Backenius, 37 år
Yrke: Enhetschef LSS.
Arbetsplats: Mönsterås kommun.
Kandiderar till: Kommunfullmäktige i Mönsterås.
Parti: Centerpartiet.

Varför valde du att bli politiskt aktiv i Centerpartiet?

– Jag gick med i ungdomspartiet när jag var 13–14 år. Mycket för gemenskapen men också för miljöfrågorna. Efter högstadiet gick jag ur och flyttade. När jag och min fru skulle skaffa barn flyttade vi tillbaka och jag engagerade mig igen. Nu tycker jag att familjepolitiken och att hela landet ska leva är de viktigaste frågorna.

Vilken tycker du är den viktigaste frågan på riksnivå?

– Flygskatten som jag tycker är ganska verkningslös. Vi borde satsa mer på förnyelsebart bränsle som är mer hållbart både nationellt och globalt. Det är bättre både för miljön och arbetstillfällena. En skattehöjning slår hårt mot företag på landsbygden. Jag tycker också man ska satsa mer på närhet till vård och kortare köer.

Vilken är den viktigaste frågan i Mönsterås kommun?

– Kulturnämnden och fritidsnämnden ska slås ihop. Det är bra men det är viktigt att vi även i fortsättningen har ett brett utbud för alla oavsett ålder, kön, bakgrund och livsvillkor. De frivilliga organisationerna har en jätteviktig roll och Centerpartiet har alltid velat satsa och hjälpa dem. Jag är orolig för hur det blir med det om vi förlorar valet.

Vilken är den viktigaste frågan för ditt yrke?

– Vad som ska hända med den statliga LSS-utredningen som blir klar i år. Den kommer att påverka mitt arbete men jag vet inte hur, det beror på hur den kommande regeringen hanterar den, ser man människornas behov och inte bara en chans till en ekonomisk besparing. Jag vet att kostnader kommer att vältras över på kommunerna och frågan är vad vi får för uppbackning av staten? Många personer vi hjälper är oroliga för vad som ska hända med deras insatser.

Vad tror du om dina chanser att bli vald?

– Goda, jag hoppas jag kommer in. Jag har suttit ett par mandatperioder i fullmäktige.

Ingela Wikander

”Äldre ska få en värdig vård”

Ingela Wikander, 56 år
Yrke: Pastor i Equmeniakyrkan.
Arbetsplats: Lyckebokyrkan i Storvreta.
Kandiderar till: Kommunfullmäktige i Heby.
Parti: Kristdemokraterna.

Varför valde du att bli politiskt aktiv i Kristdemokraterna?

– Någon frågade mig om jag ville engagera mig i partiet. Jag läste på om KD och kände att politiken passade mig. Framför allt var det miljöpolitiken och synen på familjen. Familjerna måste själva bestämma om sin vardag, därför vill vi inte ha någon kvotering av föräldraförsäkringen.

Vilken tycker du är den viktigaste frågan på riksnivå?

– Det är nog skolan, invandringen och äldrevården. Personligen är jag också väldigt miljöintresserad. Däremot tycker jag inte att vi ska gå med i Nato, i den frågan stöder jag inte partilinjen.

Vilken är den viktigaste frågan lokalt?

– De stora frågorna i Heby just nu är äldrefrågor. Vi vill att äldre ska få en värdig vård och att de ska kunna välja själva. Vi är överens om en utbyggnad av äldreomsorgen men vi vill lägga ut den på entreprenad medan S och V tycker att man ska bygga ut i kommunens regi.

– Eftersom Heby är en liten kommun med många som pendlar, är också frågan om bra kommunikationer väldigt viktig. Pendlar du till Uppsala så går det bra, men den nordvästra delen ligger i en kommunikationsskugga. Det är också viktigt att ungdomarna kan åka till större kommuner där det finns fler aktiviteter och ta sig hem igen.

Kan du kombinera ditt arbete som pastor med ditt politiska engagemang?

– Ja det tycker jag. Som pastor handlar det mycket om sociala frågor och om omsorgsfrågor. Vi i kyrkan har till exempel varit väldigt engagerade i att hjälpa romska tiggare. Det handlar om mänskliga rättigheter och humanism.

Du toppar listan, vad tror du om dina chanser att bli vald?

– I och med att vi har personval är det inte säkert att man kommer in bara för att man står först. Men att vi skulle få in någon i Kommunfullmäktige tror jag på.

Anna Hammar

”Kvinnors liv ska inte begränsas”

Anna Hammar, 35 år
Yrke: Budget- och skuldrådgivare.
Arbetsplats: Hagfors kommun.
Kandiderar till: Landstingsfullmäktige i Värmland och kommunfullmäktige i Hagfors.
Parti: Vänsterpartiet.

Varför valde du att bli politiskt aktiv i Vänsterpartiet?

– För att jag vill ha ett jämlikt och ­jämställt samhälle. Alla – oavsett föräldrar och bakgrund – ska ha likvärdiga möjligheter att forma sina liv. Som feminist vill jag inte heller att mina möjligheter i livet ska begränsas för att jag är kvinna. Jag ska ha samma möjligheter som männen.

Vilken tycker du är den viktigaste frågan på riksnivå?

– Att förhindra att samhället dras isär och att klyftorna och orättvisorna ökar. Innan 1990-talet hade vi ett av världens mest jämlika samhällen. Vänsterpartiets mål är att vi ska tillbaka dit igen.

Och den viktigaste frågan lokalt?

– Tillgängligheten i sjukvården. När man behöver hjälp måste det finns hjälp att få. Det måste gå att komma fram på telefon till vårdcentralen och få träffa en läkare inom rimlig tid.

– Den regionala orättvisan är en annan viktig fråga. Alla rikedomar samlas i de stora städerna och i regionernas residentstäder. Det behövs en aktiv politik för att motverka utarmningen av landsorten.

Hänger engagemanget i Vänsterpartiet ihop med ditt yrkesval?

– Inte alls. Jag blev medlem i partiet som 15-åring, jobbet som budget- och skuldrådgivare fick jag för två år sedan. Så jag kan inte påstå att det hänger
ihop.

Vad tror du om dina chanser att bli vald?

– I förra valet fick vi fem mandat i landstingsfullmäktige i Värmland och nu står jag på första plats. Jag känner mig ganska säker, att vi skulle förlora samtliga mandat verkar inte särskilt troligt. På listan till kommunfullmäktige i Hagfors kommun står jag på tredje plats. Där är det lite mer osäkert.


Relaterade artiklar