• Badvattenkvaliteten är generellt sett mycket god i Sverige och i Sigtuna kommun, konstaterar miljö- och hälsoskyddsinspektör Thomas Gadeborg

Miljö

Vågar vi bada i sommar?

28 maj 2018

Thomas Gadeborg, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Sigtuna kommun.

– Här i Sigtuna kommun har vi aldrig haft några stora problem med vattenkvaliteten. Vi har till exempel aldrig behövt stänga något bad på grund av förhöjda bakteriehalter. Generellt sett kan man också säga att vattenkvaliteten vid svenska badstränder är mycket god.

Hur många badstränder kontrollerar ni?

– Vi utövar tillsyn över sju badstränder, varav två är så kallade EU-bad. Det betyder att de under badsäsongen har mer än 200 besökare per dag.

Vad i badvattnet är det ni testar?

– Vi låter ta vattenprover för att kontrollera halten av E-koli­bakterier och enterokocker. Under sommarsäsongen åker vi också ut fyra, fem gånger till varje strand och gör en okulär besiktning av badvattnet och ser sedan till att prover tas för att kontrollera algtillväxten. Vi kollar även hur hygienen på toaletterna fungerar, om det finns säkerhetsutrustning, till exempel livbojar, och hur mycket fågelspillning och glas det ligger på stränderna. Jag försöker vara ute så mycket som möjligt. Det är en bra möjlighet att träffa kommuninvånare.

Vad händer om hela stranden är full av glas eller fågelbajs?

– Ja, då noterar vi det och skickar det sedan vidare det till kultur- och fritidsförvaltningen, som ska se till att det blir åtgärdat. Sedan kontrollerar vi i efterhand att det verkligen blivit gjort.

Vad är det roligaste i ditt jobb?

– När jag blir uppringd av någon som tidigare haft ett klagomål och som berättar att min insats verkligen gjort skillnad för hen. Och alla möten med människor i olika åldrar och olika situationer. Ena dagen kan det vara en 89-åring dam som klagar på ventilationen och andra dagen kan det vara ett barn som kommer fram och är nyfiken när jag utövar tillsyn av inomhusmiljön på en förskola. Det är det som driver mig.

THOMAS ­GADEBORG

Yrke: Miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Arbetsplats: Sigtuna kommun.
Ålder: 35 år.
Intressen: Golf, landsvägscykling och att läsa om svensk historia.

Badvatten i Sverige och EU-bad

  • Den formella badsäsongen i Sverige pågår mellan 21 juni och 20 augusti. Under denna period utövar kommunerna tillsyn av badvattnet och kontrollerar halterna av E-colibakterier och intestinala enterokocker (mag- och tarmbakterier).
  • På större offentliga badplatser inom EU ska det finnas skyltar med information om vattenkvaliteten. På drygt 90 procent av EU-baden i landet håller vattnet en god kvalitet.              

Källa: Havs- och vattenmyndigheten


Relaterade artiklar