Lön och villkor

Slutspelat på jobbet

28 maj 2018

Snart är det dags för ett av världens största idrottsevenemang, fotbolls-VM för herrar. Kanske några kommer att satsa pengar på ett VM-tips kolleger emellan. Men får man spela om pengar på jobbet?

– Ett spelmissbruk kan börja med något harmlöst som ett VM-tips. Efter ett tag behöver man spela mer och om större summor för att få en kick, säger Tommy Andersson, konsult på Alna som hjälper företag och organisationen med missbruksfrågor.

Han tycker det är bra om arbetsgivaren säger nej till spel om pengar på arbetstid och på arbetsplatsen.

Cirka två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem och sedan 2014 är spelmissbruk placerat i samma diagnoskategori som alkohol-, läkemedels- och drogberoende. Men det är fortfarande oklart om arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för spelberoende eftersom det ännu inte är testat av Arbetsdomstolen.

Allt fler arbetsgivare skriver in något om spel i sina policys om missbruk men Tommy Andersson anser att det fortfarande är för få som har det. I en undersökning Alna gjorde 2014 låg andelen på 30 procent.

– Det är bra att visa att man tar ställning: vi anordnar inga VM-tips eller vinlotterier.

Sundsvalls kommun ser just nu över sina riktlinjer mot alkohol och andra missbruk och kommer även att titta på spel.

– Jag tycker inte det är okej att spela om pengar på jobbet men vad Sundsvalls kommun kommer att besluta vet jag inte än, säger HR-strategen Robert Weidman.

I Gävle kommun är det förbjudet med spel om pengar på arbetstid eller med arbetsgivarens utrustning. Arbetsgivarens riktlinjer omfattar all form av riskbruk och skadligt bruk som kan påverka negativt.

– Det handlar om att ha en bra och säker arbetsmiljö, spel om pengar kan ju definitivt påverka ekonomin för anställda, säger Agneta Bjurman, HR-strateg i Gävle kommun.       


Relaterade artiklar