Karriär

SKL vill få chefer att växa

28 maj 2018

Duktiga chefer är avgörande för en fungerande välfärd. Det slår Sveriges Kommuner och Landsting fast i en ny rapport, och tipsar om ett antal åtgärder för att arbetsgivare ska kunna rekrytera och behålla chefer.

Efterfrågan på välfärdstjänster ökar, men resurserna gör det inte i samma takt. Chefer och ledare som kan se möjligheter, inspirera medarbetare och driva förändringsarbeten är därför extra viktiga för välfärdens utveckling. Det konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb.

Fram till år 2026 ska 28 000 chefer rekryteras till kommuner, landsting/regioner och privata aktörer inom välfärden. Men konkurrensen om cheferna är stor, så det gäller för arbetsgivarna att erbjuda attraktiva villkor.

Flera av de förslag som SKL presenterar, påminner om dem som Vision haft på agendan sedan en tid tillbaka. Det handlar till exempel om att chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare, ett administrativt stöd samt kontinuerlig kompetensutveckling.

– Äntligen! Så här nära att få ordning på chefers organisatoriska förutsättningar har det aldrig varit, nu är SKL tydliga. Nu gäller det att arbetsgivarna också börjar agera efter detta, kommenterar Visions ombudsman för chefer, Jonas Karlsson, rapporten.

Likt Vision anser SKL också att chefen inte måste vara verksamhetsexpert. Fokus ska i stället ligga på bland annat inkluderande och coachande förmågor. Det är något som Anne Lindahl, resultatenhetschef och Visions chefsombud i Södertälje kommun, gillar.

– Att få medarbetarna att växa och ta ansvar är viktigt. De förväntningarna bör vara tydliga från arbetsgivaren. Här i Södertälje skulle det kunna visa sig bättre genom att erbjuda chefer ledarskapsutbildningar, säger hon.

DET VILL SKL ATT ARBETSGIVARNA SKA GÖRA FÖR CHEFERNA

  • Skapa goda organisatoriska förutsättningar.
  • Ge kontinuerlig kompetensutveckling.
  • Erbjuda nätverk för chefer.
  • Ge cheferna stöd i att coacha medarbetare.
  • Marknadsföra karriärvägar och utvecklingsmöjligheter.
  • Prova nya talanger! Välj inte alltid den som redan har chefserfarenhet.
  • Lyft fram goda exempel på chefer från underrepresenterade grupper.
  • Erbjud professionellt stöd i personal- och ekonomifrågor och tydliggör de administrativa stöd som finns.

Källa: Ur SKL:s rapport Sveriges viktigaste chefsjobb


Relaterade artiklar