Jämställdhet

Långt till fredad zon

28 maj 2018

På en konferens i Genève i juni ska International Labour Organization (ILO), FN:s organ för arbetslivsfrågor, för första gången diskutera en ILO-konvention mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

– Det arbetet har varit på väg framåt under flera år, inte minst tack vare det globala fackets arbete. Dessutom har Metoo-rörelsen gjort att dessa frågor har fått lite extra skjuts, säger Mikael Ruukel, internationell sekreterare på Vision.

ILO-konventionen ska antas i två steg och kan – om allt går vägen – klubbas först 2019.

– Det skulle vara en jättesuccé, inte bara för facken, utan också för arbetsgivarna och regeringarna runt om i världen, säger Mikael Ruukel.

De länder som i dag helt saknar lagstiftning på området skulle få ett grundläggande skydd. I till exempel Sverige skulle dagens lagstiftning kunna kompletteras med krav på förebyggande åtgärder och ett mer aktivt arbete.

De svenska facken är enade i kampen och i vintras bedrev världsfacket ITUC en global kampanj med parollen ”Stop gender-based violence at work!”, (Stoppa det könsrelaterade våldet!).

Men vägen framåt är lång och till synes snårig. Om ILO-konventionen ratificeras av ett land förbinder man sig att införliva den i nationell lag. Flera länders regeringar är dock inte beredda att göra det i dagsläget.

– Det kommer bli svårt att få med sig regeringar och arbetsgivare runt om i världen. På många håll ser man tyvärr inte behovet av en bred reglering som omfattar både fysiskt och psykiskt våld och alla former av trakasserier i arbetslivet inklusive sexuella, säger Mikael Ruukel.

MÅNGA KVINNOR SEXUELLT TRAKASSERADE

  • 45 procent av alla kvinnor har upplevt oönskat sexuellt närmande, fysisk kontakt eller andra former av sexuella trakasserier på jobbet.
  • 35 procent av alla kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld – i hemmet, i offentlig miljö eller på jobbet.

Källa: World Health Organisation


Relaterade artiklar