• Mario Runesson är en av två projektledare i det treåriga projektet Fatta Samtycke. Mario säger att allt utom ett ja är ett nej. Inte bara när det gäller sex utan i alla möten mellan människor.

Jämställdhet

Vad är det vi borde fatta?

20 april 2018

Mario Runesson projektledare på Fatta samtycke.

–Att allt utom ett ja är ett nej. Vi i föreningen Fatta brukar prata om samtycke främst när det handlar om sex men egentligen borde vi ha med oss det förhållningssättet mycket mer i samhället. Alla möten mellan människor bör präglas av ömsesidighet.

Hur menar du?

–För att samtycke ska fungera i sexuella situationer måste det fungera i alla möten. Om samhället ska genomsyras av samtycke behöver vi öva på att tolka andras kroppsspråk, lyssna på vad andra säger och lära oss att det inte är så känsligt att säga nej och att få ett nej. 

Ni i föreningen Fatta ska ta fram metoder för att skapa en samtyckeskultur. Varför behövs det?

–Vår kultur är ganska präglad av att individen ska vara stark, att man ska slå sig fram. Man ska ha vassa armbågar, inte ta ett nej och kämpa tills man får det man vill ha. Det rimmar ganska illa med ömsesidighet och samtycke och ser man det i ett sexuellt sammanhang blir det ganska osmakligt. Vi tror att det här materialet kan bli en hjälp till en bättre samtyckeskultur.

Hur gör ni?

–Vi har valt ut fem pilotkommuner där vi har rekryterat grupper på mellan fem och femton personer mellan 20 och 25 år. Under förra året utforskade grupperna samtycke utifrån olika perspektiv. Genom teman som kommunikation, maktstrukturer, olika relationer och sammanhang har de närmat sig ämnen som romantik och sex.

På senaste träffen jämförde grupperna till exempel vilka förväntningar det finns i kärleks- och vänskapsrelationer. Vad är det lätt att säga nej till, och vad är svårare att säga nej till? Om det är en part som hela tiden lyssnar av den andras behov och känslor då gör man det också när man ska ha sex. Det är i vardagen som våra vanor grundläggs.

Vad händer framöver?

–Nu är det dags för grupperna att samla och analysera sina kunskaper och skapa ett metodmaterial. I oktober ska vi ha en stor samtyckeskonferens i Stockholm och då ska vi släppa metodmaterialet. Sedan är det fritt fram för alla som vill att använda det i egna studiecirklar genom Studiefrämjandet.

Mario Runesson

Titel: Projektledare
Arbetsplats: Projektet Fatta Samtycke
Ålder: 40 år
Bor: Rågsved
Familj: Stor och spretig
Intressen: Natur, ­kultur, vänner, familj. En favorit är Queerskaten i Högdalen.
Bästa arbetsredskapet: Tankekartor, sådana ritar jag ofta

Vad är Fatta Samtycke?

  • Fatta är en ideell medlemsförening för alla som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning.
  • Projektet Fatta Samtycke utforskar och skapar en samtyckeskultur i hela samhället. Fatta Samtycke finansieras av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).
  • Regeringen har föreslagit en ny lag där sex utan samtycke ska bli olagligt. Det ska till exempel inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot för att dömas för våldtäkt. Riksdagen fattar beslut om lagen 23 maj. Om riksdagen säger ja införs lagen 1 juli i år.

Relaterade artiklar