• Se upp i backen! Sociala aktiviter förbättrade stämningen på samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs. Pernilla Alshouha (längst bak till höger) är en av de som är med och ordnar aktiviteterna.

Arbetsmiljö

Full fart mot bättre trivsel

20 april 2018

Pulkaåkning, bågskytte och brännboll. Sociala aktiviteter för personalen gjorde sammanhållningen på samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun bättre.

 På samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun arbetar 54 personer på sex olika enheter där alla jobbar med skilda saker: miljöenheten, byggenheten, planenheten, strategienheten, administrationsenheten och mark- och exploateringsenheten. Att skapa sammanhållning och vi-känsla på kontoret var en utmaning eftersom det bestod av många olika enheter där medarbetarna jobbade med vitt skilda saker.

– Vi som arbetsgivare funderade över vad vi kunde göra för att få ihop kontoret och få medarbetarna att känna gemenskap, både inom sina enheter och mellan dem. Det är saker som är viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef.

Då föddes idén om en att tillsätta en trivselgrupp, med uppdrag att ordna sociala aktiviteter för personalen både under och efter arbetstid. Tanken var att gruppen skulle bestå av medarbetare från alla de olika enheterna och att dessa skulle ordna ett antal aktiviteter jämnt utspridda över året till ett värde av omkring 20 000 kronor. Medlemmarna i gruppen skulle bytas ut med jämna mellanrum och ansvaret fördelas mellan flera medarbetare.

– Det var viktigt eftersom vi inte ville att allt till slut skulle hänga på en eller två eldsjälar, säger Marie Jonsson.

Aktiviteterna som trivselgruppen ordnat under de två senaste åren har varit mycket ­varierade. Allt från att besöka Taxinge slott och gå en guidad tur till bågskytte och att leka fångarna i kommunhuset har anordnats.  Under förra året hölls en aktivitet varje månad, men det blev för mycket. I år nöjer man sig därför med varannan månad, berättar Pernilla Alshouha, medlem i trivselgruppen och planadministratör.

– Det brukar vara bra uppslutning på aktiviteterna. Tanken är också att ha så varierande aktiviteter som möjligt så att alla har chansen att vara med någon gång, säger hon.

Resultatet av trivselgruppens arbete är tydligt.

– Det märks väldigt stor skillnad. I fikarummet satt tidigare varje enhet för sig. Så är det inte längre. Det här är också något som underlättar för nyanställda att komma in i gänget, eftersom man har ett samtalsämne som är lätt att prata om, säger Pernilla Alshouha.

Även ledningen har märkt av en förändring.

– Det har varit väldigt lyckat. Det är mycket lättare att gå till en person och fråga om något arbetsrelaterat om man till exempel grillat korv eller åkt på en bussresa tillsammans tidigare, säger Marie Jonsson och fortsätter:

– Det här är ett arbetssätt som jag absolut kan rekommendera andra att testa och som kommunen kommer att fortsätta med framöver. 

Problemet

Det var svårt att skapa sammanhållning och gruppkänsla på samhällsbyggnadskontoret, eftersom det bestod av många olika enheter där medarbetarna jobbade med olika saker.

Så gjorde vi

En trivselgrupp med uppdrag att ordna sociala aktiviteter för personalen på och utanför arbetstid tillsattes.

Så blev det

Sammanhållningen och vi-känslan ökade när anställda på de olika enheterna lärde känna varandra bättre.

Så får ni bättre sammanhållning

  • Teambuildningsövningar är ett annat sätt att förbättra samarbetet.
  • Låt exempelvis alla ställa sig på en fiktiv karta i rummet efter var de är födda.
  • Varning för att låta var och en presentera sig i tur och ordning på valfritt sätt. Det blir ofta en statustävlan som gör deltagarna illa till mods. 
  • Anpassa övningarna efter gruppens medlemmar och välj aldrig aktiviteter som gör att någon känner sig utsatt.

Källa: Jenny Åkerblom, utbildningskonsult med 20 års erfarenhet av grupputveckling.


Relaterade artiklar