Lön och villkor

Här är alla kommunernas löner

23 februari 2018

Hur mycket tjänar de i grannkommunen? Tidningen Vision har sammanställt medellönerna för kommuntjänstemän i 23 yrken i en lönekarta. Dra i kartbilden för att flytta den och klicka på valfri kommun för att se snittlöner.

Tabeller. Högst till lägst medellön i varje yrkeskategori:

Administration annan, Admin. ekonomi, Admin. personal, Admin. skola,

 Admin. övergripande, Behandlingsassistent, Biblioteksassistent, Biståndsbedömare,

 Drifttekniker, Fastighetsingenjör, Handläggare allmän, Handläggare ekonomi,

 Handläggare personal, Handläggare upphandling, Ingenjör park/gata, IT-tekniker,

 Ledning funktionshinder, Ledning socialt, Ledning äldreomsorg,

 Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Receptionist, Socialt arbete annan, Socialsekreterare

Högst och lägst i 23 yrken.

Så är undersökningen gjord: Vi har begärt in uppgifter från alla kommuner om medellöner i 23 yrken. Insamlingen gjordes under november och december 2017. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla medellöner, men i tabellerna har vi tagit bort medellöner i kommuner där antalet anställda i yrket är färre än fyra.

Uppdatering 29 oktober 2019: Se alla  kommunernas löner för 2019 här.


Relaterade artiklar