• Inger Blückert ­hjälper Ashraf Saleh och Khadiya Abdelnain att skriva in sina barn i skolan.

Utveckling

Proffs möter nyanlända

23 februari 2018

Nästan varannan medlem i Vision upplever att de har förutsättningar att göra ett professionellt arbete för att möta behoven hos människor som flytt till Sverige de senaste åren. Och drygt fyra av tio tycker att flyktingsituationen har lett till positiva förändringar i jobbet. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Vision.

Samtidigt har många medlemmar fått nya arbetsuppgifter utan att få den kompetensutveckling de behöver. Vision anser därför att arbetsgivarna bör göra en systematisk inventering av kunskapsbehovet hos medarbetarna.

Örebro kommun har nyss startat något liknande. En arbetsgrupp från olika förvaltningar har fått identifiera vilka behov personal som möter nyanlända har, och nu anordnar arbetsgivaren en EU-finansierad utbildning om integration till 978 anställda inom fyra olika förvaltningar.

– Vi behöver bli bättre på att ta tillvara vår kompetens genom att öka vårt interna samarbete. Det ger ökad kunskap om andra verksamheter som också arbetar med nyanlända och om vart man kan vända sig i olika frågor, säger Susanna Eriksson, projektledare för satsningen som pågår till och med 2019.

Inger Blückert är kommunvägledare i Örebro, och hennes arbetsuppgifter har likt många andra Visionmedlemmars förändrats i samband med flyktingsituationen.

– När jag började för fyra år sedan varvade jag mina arbetsuppgifter mellan att dels stå i receptionen och möta besökare fysiskt, dels hålla på med telefoni. Numera pratar många besökare andra språk än de jag behärskar, så nu är jag i receptionen bara en halvtimme per vecka.

Tråkigt, tycker Inger Blückert. Men hon har stora förhoppningar på utbildningen.

– Med fördjupad förståelse och kunskap om olika länder tror jag att jag kan göra ett bättre jobb i receptionen, och hoppas få mer tid där. Att möta folk är ju det som är spännande


Relaterade artiklar