• Ingrid Zackrisson är glad för att få tillbaka sina pensionspengar. ”Det är bra att gick fort, men det är ju valår...”, säger hon.

Pensioner

Pensionssmäll uteblev

23 februari 2018

Den väntade sänkningen av tjänstepensionen för tusentals pensionärer blir inte av. Bakgrunden är kollektivavtalet PA-KLs konstruktion.

PA-KL är det pensionsavtal som bland annat Vision tecknade på 80-talet och som gäller anställda i kommuner, landsting/regioner och Svenska kyrkan, födda 1937 eller tidigare. När de fick sitt pensionsbesked nyligen fick de en chock. Många förlorade upp till 800 kronor eller mer i månaden.

Det blåste upp en folkstorm i media och bland pensionärerna. Det gav resultat.

– Samma dag som vi lämnade in vår förhandlingsframställan via OFR, meddelade SKL (Sveriges kommuner och landsting) att de gick med på våra krav, berättar Sari Wonsell pensionsansvarig på Vision.

Vilka krav ställde ni?

– Att genom en temporär lösning utbetala 2017 års nivå för hela 2018. Dessutom krävde vi en långsiktig lösning från 2019 för att nå en stabilitet och jämnare utbetalning. En sådan lösning ska presenteras sista juni.

Den här överenskommelsen gäller de som varit anställda i kommuner och landsting/regionen. För anställda i Svenska kyrkan finns ännu ingen överenskommelse.

– Vi har lyft frågan med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och jobbar för att hitta en lösning där också, berättar Sari Wonsell.

Ingrid Zackrisson i Örnsköldsvik, pensionär sedan 2000, är lättad.

– Det var ju jättebra att det blev en lösning. För mig ”försvann” drygt 400 kronor i månaden. Det är mat i en vecka för en ensamstående pensionär.

Hon tycker informationen har varit dålig.

– Det var väldigt oklart i beskedet varför jag skulle förlora de här pengarna. Jag trodde det hade något att göra med att jag fyllde 80 i fjol. Man tror ju att arbetsgivarna har betalat in till pensionen så det ska räcka.   

Rättelse

  •  I förra numret skrev vi om bostadstillägg för pensionärer och uppgav felaktigt att det är Försäkringskassan har hand om det. Det är Pensionsmyndigheten som ska kontaktas.
  • Har du frågor? Kontakta ditt pensionsbolag: KPA, Skandia eller Kyrkans pensionskassa.

Relaterade artiklar