• ”SLIF har gett otroliga möjligheter till många, och sammanhållningen är stark”, säger Anneli Karlman.

Friskvård

Bidrag till motion slopas

23 februari 2018

Nu är det slut med det årliga bidraget om 600 000 kronor till Stockholms läns landstings interna idrottsförbund, SLIF, som arrangerar och subventionerar aktiviteter till anställda. Besparingskrav ligger bakom arbetsgivarens beslut.

SLIF:s ordförande, Lena Issoufou Andersson, är bekymrad över besparingen med tanke på att antalet sjukskrivningsdagar och långtidssjukskrivningar har ökat bland landstingets anställda de senaste åren.

– Beslutet begränsar kraftigt medarbetarnas friskvårdsmöjligheter, säger hon.

– Våra aktiviteter har dessutom lockat många nyanställda som också är nya i Sverige. Trist att arbetsgivaren inte ser nyttan.

Anneli Karlman, medicinsk sekreterare, har deltagit och även lett aktiviteter under flera år. Hon är besviken.

– Det är skitdåligt rent ut sagt. Vi jobbar inom sjukvården, då borde arbetsgivaren se till att även personalen håller sig frisk.

Styrelsen för SLIF och fackförbunden har försökt att påverka arbetsgivaren att inte dra så hårt i svångremmen. Och en liten kompromiss har de fått igenom. Arbetsgivaren ville lägga ner kansliet helt och hållet, men det är kvar, även om personalen har halverats till en.

Lena Issoufou måste fundera nytt

– Kanske kan vi ta ut en högre avgift och förhandla oss till lägre priser hos dem vi köper tjänster av.


Relaterade artiklar