• Facken kommer att ta upp pensionsproblemet med arbetgivarorganisationen SKL.

Pensioner

Smäll för pensionärer

19 januari 2018

I dagarna har anställda i kommuner, landsting/regioner och Svenska kyrkan fått sitt årliga besked om tjänstepensionen. För tusentals av de allra äldsta kommer beskedet som en chock då de drabbas av rejäla sänkningar av pensionen i år.

– Som det ser ut handlar det om upp till 800 kronor mindre i månaden för de som är födda 1937 och tidigare. Skandia har hittat någon pensionär som förlorar runt 1 000 kronor, säger Sari Wonsell, pensionsansvarig på Vision.

Skälet till den här pensionschocken är kollektivavtalets konstruktion. Det aktuella avtalet heter PA-KL och är det pensionsavtal som bland annat Vision tecknade och som gällde födda fram till 1937, men även födda därefter kan omfattas om de blev sjuka innan 1998.

– Det är ett så kallat bruttopensionsavtal, vilket innebär att den allmänna pensionen och tjänstepensionen tillsammans ska utgöra cirka 60 procent av den inkomst du hade när du gick i pension. Det den allmänna pensionen inte täcker, ska tjänste­pensionen komplettera upp till den här nivån.

Pensionen räknas om varje år för att följa den ekonomiska utvecklingen i samhället. När den allmänna pensionen förändrades gjordes samordningen om. Under några år, 2010, 2011 och 2014 har följsamhetsindex varit lägre än prisbasbeloppsindex, utan några större konsekvenser. Men i år slår det extra hårt.

– Det här beror på en beräkningsformel man skapade då den allmänna pensionen gjordes om, vilket inte kunde förutses när avtalet tecknades. Nu måste vi först se effekterna av detta och sedan tillsammans med de andra fackförbunden ta upp frågan med arbetsgivaren SKL. Så här kan vi inte ha det. Man måste kunna leva på sin pension.


Relaterade artiklar