Lön och villkor

Ledig pappa krymper gap

19 januari 2018

Hur ska klyftan mellan mäns och kvinnors löner utplånas? Lösningen är jämlik föräldraförsäkring och fasta ingångs­löner, menar forskaren Anne Boschini.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder och att skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minskar finns det fortfarande ett lönegap mellan kvinnor och män. Lönerna är lägre i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade och även inom mansdominerade sektorer tjänar kvinnorna sämre än männen i samma yrke.

I en ny rapport från ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ger docenten Anne Boschini två förslag som hon anser kan minska lönegapet. Det ena är att reformera föräldraförsäkringen.

– Jag tror att föräldraförsäkringen måste kortas och delas lika mellan föräldrarna för att gapet ska minska betydligt.

Tidigare studier visar att kvinnors lön påverkas positivt om männen tar ut en större del av föräldraledigheten. För varje månad pappan är hemma med barnen ökar mammans framtida inkomst med sju procent. Strax före jul tog regeringen emot ett utredningsförslag där fem månader reserverades för pappan i stället för tre. Men det förslaget kommer sannolikt inte att få majoritet i riksdagen.

Anne Boschinis andra förslag är fasta inträdeslöner för nyutexaminerade eftersom forskning pekar på att gapet mellan mäns och kvinnors löner uppstår tidigt. En svensk studie på högutbildade samhällsvetare visade att kvinnor fick lägre ingångslöner på grund av att de hade lägre löneanspråk än männen.

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson är positiv till en reformerad föräldraförsäkring men säger nej till fasta inträdeslöner.

– Lön ska sättas utifrån erfarenhet, kompetens och prestation. Chefer behöver medvetenhet och möjlighet att sätta jämställda löner. Vi ser inte fasta inträdeslöner som rätt väg att gå.


Relaterade artiklar