Fackligt

Ett år utan samverkan

19 januari 2018

Frostigt mellan fack och arbetsgivare i Gällivare. Kommunen har varit utan samverkansavtal i över ett år.

I Gällivare skar det sig ordentligt mellan facket och arbetsgivaren för ett år sedan, vilket ledde till att Vision sade upp samverkansavtalet. Syftet med ett sådant avtal är att öka de anställdas delaktighet och inflytande och förenkla samarbetet, bland annat genom arbetsplatsträffar. Utan avtal måste alla frågor i stället hanteras genom MBL-förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

– Vi talade om för arbetsgivaren att vi tyckte samverkan fungerade dåligt. De lovade bot och bättring men gick direkt och tillsatte två nya chefer utan att samverka. Då sade vi upp avtalet, säger Visions avdelningsordförande Anders Segerlund.

Enligt Kjell Svahn på Visions funktion för löner och yrkesvillkor är det ovanligt att en kommun står utan samverkansavtal så lång tid. Han säger att man kan stämma arbetsgivare som bryter mot avtalet.

– Det är ett avtalsbrott. Det finns flera domar där facket har fått skadestånd för brott mot MBL. Men när det gäller samverkansavtal har ännu inget fall avgjorts i domstol. Hittills har det alltid slutat med förlikningar.

Anders Segerlund säger att tiden utan samverkansavtal har inneburit hård belastning för ledamöterna i avdelningsstyrelsen. Även medlemmarna har drabbats.

– De har haft sämre möjligheter att påverka och riskerar att få sämre information om vad som händer på arbetsplatsen, säger han.

Personalchefen Lena Rantakyrö verkar inte sakna samverkansavtalet lika mycket.

– Jag tycker det gått förvånansvärt bra ändå. Vi har fått igång skyddskommittéerna och MBL vid överläggningar, säger hon.

Vill du ha ett nytt samverkansavtal?

– Det handlar inte om vad jag vill. Vi måste förhandla med facken först och se hur ett sådant avtal skulle kunna se ut, säger hon.


Relaterade artiklar