• På lönesamtalet ska du och din chef prata om hur du bidragit till verksamhetens resultat.

Lön och villkor

Bli redo för samtalet

19 januari 2018

Snart är det dags för lönesamtal. Då ska du och din chef diskutera vad du har presterat under året som har gått. Läs expertens råd inför samtalet med chefen.

Det är viktigt att du förbereder dig inför mötet. Men hur gör man det på bästa sätt? Sebastian Bozó, rådgivare på Vision Direkt, har några bra tips.

– För det första måste du ta reda på vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Vad är det arbetsgivaren värderar mest när lönen ska sättas? säger Sebastian Bozó.

Fundera över hur du har bidragit till verksamhetens resultat, försök hitta konkreta exempel och skriv ner dem.

Ett annat sätt att förbereda dig är att kontakta Vision Direkt och be om lönestatistik.

– Har du väldigt låg lön i förhållande till snittet för ditt yrke kan det motivera en extra skjuts i löneökningen, säger Sebastian Bozó.

Det kan också vara bra att fråga det lokala facket om arbetsgivaren har lovat att göra några speciella lönesatsningar på din yrkesgrupp.

När du väl sitter mitt emot chefen och samtalet är igång ska din insats jämföras i förhållande till lönekriterierna. Var inte rädd att påminna chefen om vad du har åstadkommit. Han eller hon kan ha glömt vad just du har lyckats med i år.

– Har du fått extra uppgifter lagda på dig som skiljer sig i anvarsnivå och svårighetsgrad jämfört med dina ursprungliga arbetsuppgifter? Eller har du gått någon utbildning? Då ska du kunna argumentera för en höjd lön, säger Sebastian Bozó.

Är det något som man bör undvika att ta upp?

– Man ska inte jämföra sig med kolleger – prata inte om hur mycket andra tjänar. Utgå från dig själv och din egen prestation.

Du vet väl att...

  • Lönen sätts individuellt och det finns inga individgarantier i Visions avtal. Det finns ingen minsta eller högsta möjliga summa som du får i löneökning, utan det är dina arbetsresultat som ska styra.
  • Lönesamtalet ska hållas med en chef som vet vad du gör, som känner till din verksamhet och som har befogenhet att sätta lön.
  • Läs mer om löneprocessen på vision.se.

Relaterade artiklar