• Administratören Anna-Lena Julås, enhetscheferna Pia Rosenlöw Posch och Åsa Skoglund samt biståndshandläggaren Camilla Bäck Allthin i Tranås är nöjda med sina löneökningar i år.

Lön och villkor

Nöjd med nya lönen?

3 juni 2016

Från 1,5 till över 5 procent. Det är stora skillnader på löneökningarna för Visions medlemmar i kommuner och landsting. Vissa hyllar det sifferlösa avtalet, andra anser att arbetsgivarna håller igen på lönerna för att rädda ekonomin.

Anna-Lena Julås, Visions ordförande i Tranås, är riktigt nöjd. För andra året i rad har medlemmarna i hennes avdelning i genomsnitt fått löneökningar långt över industrins riktmärke på 2,2 procent. Förra året hamnade snittet på 3,9 och i år blev det hela 5,1 procent.

– Vi tycker det är jättebra, lite bättre än vi hade förväntat faktiskt. Innan sade arbetsgivaren att ramarna för löneökningen i budgeten var tre procent, säger hon.

Anna-Lena Julås ser höjningen som en justering till omvärlden. Socialsekreterarnas löner har tidigare legat lågt i Tranås och personalen har kunnat tjäna flera tusen mer i grannkommunerna. Nu har flera socialsekreterare fått löneökningar på över 5 000 kronor i månaden, både de som jobbar med barn och unga, försörjningsstöd och missbruk.

– Arbetsgivaren har också satsat extra på chefer inom vård och omsorg och biståndshandläggare. Vi har haft problem att rekrytera personal i de här grupperna och de som vi har fått har det varit svårt att behålla, säger Anna-Lena Julås.

Kommunens personalchef, Maria Ejhed, säger att lönesatsningen på socionomer inte bara beror på konkurrens med grannkommunerna.

– Det är brist överlag och det beror bland annat på att socionomerna har fått en bredare arbetsmarknad. Många väljer att jobba statligt på Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan i stället för i kommunen.

Trots att  Vision och arbetsgivaren i Tranås är eniga om att löneprocessen blivit bättre ser de möjligheter att göra ytterligare förbättringar.

–Vi försöker jobba mer långsiktigt med lönepolitiken. Nytt för i år är att vi har satt upp treårsmål för vilka grupper vi ska satsa på, hur mycket pengar vi kan satsa och hur vi ska utveckla saker som till exempel lönekriterier, säger Maria Ejhed.

 Under de två senaste åren har Visions medlemmar i kommuner och landsting haft ett löneavtal utan procentsiffor. 4 av 10 Visionordförande tycker att det lett till att löneprocessen fungerar bättre eller mycket bättre. Knappt 2 av 10 tycker att det har blivit sämre. Anna-Lena Julås i Tranås tillhör den första gruppen.

– Det har blivit ökad lönespridning och mer individuella löner. Cheferna känner mindre press när det inte finns någon procentsiffra och tycker det är lättare att sätta individuella löner på sina anställda.

De flesta avdelningsordföranden är nöjda med medlemmarnas löneökningar i år. Var tionde är missnöjd, medan hälften tycker att de har varit bra eller mycket bra. Tre av fyra fick löneökningar i spannet 2,3 till 3,4 procent, det är ungefär samma nivå som förra året. I toppen återfinns Tibro (4,1), Kramfors (3,7) och Orust (3,7).

I Lerum ökade lönerna med 3,9 procent. Kommunen har gjort stora satsningar på socialsekreterare, enhetschefer och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Socialsekreterarna har fått löneökningar på mellan 8 och 15 procent.

– Vi har försökt lyfta upp de här grupperna länge och i år har arbetsgivaren tagit det på allvar, säger Visions avdelningsordförande Emma Löwendahl.

Hon är dock inte helt nöjd med resultatet för alla yrkesgrupper. Vision ville till exempel ha en särskild satsning även på administratörer.

– De har fått mer avancerade arbetsuppgifter så där behövs en ordentlig arbetsvärdering för att få upp lönerna, säger Emma Löwendahl.

Sett över hela landet är socialsekreterarna vinnarna i årets löneöversyn. De har fått extra satsningar i tre av fyra kommuner. I Bollnäs har de fått löneökningar på 11 procent och i Falkenberg 8,6 procent i snitt.

Andra som prioriterats är enhetschefer och biståndshandläggare. Tekniker och ingenjörer har fått extra satsningar i var femte kommun.

Bland de elva landsting som svarat att de är klara med lönerna toppar Region Halland med 3,2 procent följt av Örebro och Västernorrland på 3,1 procent. I botten hamnar Region Jämtland/Härjedalen med 2,2 procent.

I Halland har medicinska sekreterare och tandsköterskor fått 3,8 respektive 3,9 procent.

– Båda grupperna var prioriterade av politikerna redan från början. Det är hård konkurrens både från Göteborg och Skåne. Dessutom har vi privata vårdgivare där lönerna är upp till 3 000 kronor högre i månaden, säger avdelningens ordförande Lars Ek.

Undersökningen visar att Visions medlemmar fått bra löneökningar även i jämförelse med andra fackförbund i kommuner och landsting. Nio av tio avdelningar svarar att Visions medlemmar har fått större eller lika stora löneökningar som medlemmarna i de andra förbunden.

AVTAL MED TVÅ SIFFERLÖSA ÅR

2013 tecknade Vision ett centralt avtal som berörde drygt 100 000 medlemmar i kommuner, landsting/regioner och kommunala bolag knutna till arbetsgivarorganisationen Pacta.

Avtalet var fyraårigt, det garanterade löneökningar på respektive arbetsplats på 2,6 procent 2013 och 2,2 procent 2014. De två sista åren – 2015 och 2016 – fanns inga angivna nivåer.

Avtalet går ut den sista mars 2017, då ska ett nytt löneavtal träda i kraft.