• Ekonomen Annelie Johansson är en flitig resenär. För henne var det självklart att prioritera fler semesterdagar.

Arbetstid

Nappade på mer semester

3 juni 2016

Annelie Johansson, ekonom i Skara kommun, växlade semesterdagstillägget till fler lediga dagar. Möjligheten finns nu i sex av tio kommuner.

Antalet kommuner där Visions medlemmar kan byta semesterdagstillägget mot lediga dagar ökar stadigt. Nu finns möjligheten i nästan sex av tio av landets kommuner, enligt en kartläggning som Tidningen Vision har gjort.

– När det blev klart nappade jag direkt. Jag reser mycket, var nyligen i Kina och ska till Wien och Venedig under året, och mina semesterdagar brukar alltid ta slut. För mig är lediga dagar viktigare än semestertillägget, säger Annelie Johansson, ekonom på skolförvaltningen i Skara kommun.

I dag finns erbjudandet i en majoritet av kommunerna, 58 procent, och fler tillkommer varje år. Sedan årsskiftet hör Annelie Johansson och Visions övriga nästan 200 medlemmar i Skara kommun dit. Efter flera års enträget argumenterande fick Rose-Marie Nylund, Visions lokala ordförande, arbetsgivaren att teckna ett lokalt kollektivavtal om rätten att växla semesterdagstillägget.

– Jag ser det som en utmärkt personalförmån. Arbetslivet är väldigt stressigt, då är det bra att kunna välja om man vill ha pengar eller extra ledighet, säger Rose-Marie Nylund.

Att det påverkar pensionen är inget som fått er att tveka?

– Nej, det här är en möjlighet och var och en får göra det val som passar dem bäst. Men vi har naturligtvis varit noga och informerat medlemmarna om att det påverkar den framtida pensionen, säger hon.

Ett flertal arbetsgivare säger ändå nej till de fackliga propåerna. I Lunds kommun har Vision sedan ett par år drivit frågan om växling av semesterdagstillägget utan att få gehör, men kanske är en svängning på gång.

– Jag vet att frågan har diskuterats utan att man kommit vidare, men för egen del är jag positiv och jag har nyligen tagit upp det med HR-avdelningen, säger Elin Gustafsson, kommunalråd och ordförande i arbetsgivar­utskottet (S).

VÄXLING GER LÄGRE PENSION

Semesterdagstillägget infördes 1977 för att fler anställda skulle ha råd att resa bort på semestern.

Tillägget som kommunanställda får är 0,605 procent av lönen.

För den som har 25 000 kronor i månadslön blir semesterdagstillägget 151 kronor/dag eller 3 781 kronor för 25 semesterdagar.

Vision rekommenderar att den som har 25 dagar semester ska få byta pengarna mot fem lediga dagar. De som har 31 eller 32 dagars semester bör få sex.

Eftersom växlingen innebär att inkomsten minskar påverkas även pension och sjukpenning.