Lön och villkor

”Finns behov av stora ökningar”

3 juni 2016

Bra löneökningar för de flesta men oro för de största arbetsplatserna. Så kommenterar Visions biträdande förhandlingschef årets löneöversyn.

2015 var ett riktigt bra löneår för Visions medlemmar och Tidningen Visions undersökning visar att de allra flesta får rejäla reallöneökningar även i år.

– Det visar att arbetsgivarna har behov av stora löneökningar och då känns det bra att vi har haft ett sifferlöst avtal som möjliggör det. Arbetsgivarna har tvingats göra ett mycket mer medvetet arbete med själva processen som har gett bättre lönesamtal och bättre löneökningar, säger Visions biträdande förhandlingschef Karl Lundberg.

Men skillnaderna mellan arbetsplatser är mycket stora, från 1,5 till över 5 procent.

– Vi visste att en handfull skulle ligga på 1,5 till 2 procent. Men att det skulle finnas flera arbetsgivare som betalar 4 till 5 procent är överraskande. Det är ett tecken på att personalsituationen inom kommunerna är ansträngd, säger Karl Lundberg.

Vad säger du om Gotland och Eskilstuna där miss­nöjet är stort?

– Det kan finnas olika anledningar. Vi måste titta på varje fall för sig och ta reda på hur det kommer sig och vilket stöd det lokala facket och medlemmarna behöver.

Där det inte har fungerat höjs röster om att man vill ha siffror i avtalet. Vad säger du?

– Jag känner till det och vi analyserar varför det inte har fungerat på vissa håll. Men det finns också de som absolut inte vill gå tillbaka till ett avtal med siffror. Under de här två åren har våra medlemmar på det stora hela inte drabbats negativt av att ha ett avtal utan angivna nivåer. Tvärtom tror vi att det har möjliggjort högre löneökningar än om man haft ett avtal med siffor.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag är lite bekymrad över processen hos de allra största arbetsgivarna, framför allt landstingen och regionerna. De är så stora att de har svårt att få löneprocessen att fungera överallt. Hur vi ska lösa det är väl 10 000-kronorsfrågan, jag har inget svar just nu men där behöver vi samarbeta med arbetsgivarna.