Lön och villkor

Vision kräver vassare villkor

19 januari 2016

Flextid och beredskap Visions fokus i avtalsrörelsen

Några centrala löneförhandlingar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Pacta står inte på programmet för Vision i vår. Det fyraåriga löneavtalet gäller även för 2016 och 2017. I stället kan förbundets förhandlare koncentrera sig på villkorsfrågor. En sådan är reglerna kring jour och beredskap.

En medlemsundersökning som Vision gjort pekar på en rad problem med jour och beredskap. 7 av 10 tycker att beredskapen begränsar privatlivet, var fjärde säger att de inte får den vila de behöver och nästan lika många tycker att jouren gör att de inte orkar med jobbet så bra som de borde.

Vision vill därför göra upp om ett maxtak för beredskapstiden samt om garanterad återhämtning mellan jour, beredskap och ordinarie arbetspass.

En annan fråga Vision vill ta upp är tillämpningen av flextid. Enligt Karl Lundberg, Visions biträdande förhandlingschef, fungerar det utan problem nästan överallt. Men det finns exempel på att arbetsgivare vill att anställda använder flexen när de behöver arbeta utanför ordinarie arbetstid.

– Men det är den anställde som ska styra hur flextiden används. Om arbetsgivaren säger åt någon att jobba ska det vara övertid, säger han.

Därför vill Vision ha en möjlighet att säga upp avtalet för de enskilda arbetsplatser där det inte fungerar.

Arbetsgivarna vill diskutera förenklade regler för uppsägning vid arbetsbrist, bland annat genom att ändra i turordningskretsarna i Las. Något som ogillas av Vision.

– Det kan vara bra med en tydligare process när det gäller de frågorna. Vilket inte betyder att det blir enklare att säga upp. Där är vi inte nära varandra, säger Karl Lundberg.