• En selfie är helt okej att lägga ut på sina privata sociala medier. Linda Nordgren, kommunikatör i Malmö stad, och Visions avdelningsordförande Peter Nilsson är ense om kommunens riktlinjer för sociala medier.

Digitalisering

”Tryggt med något att förhålla sig till”

19 januari 2016

Yttrandefriheten är stark, men vid hot och kränkningar går gränsen. Det har arbetsgivare och fack enats om i Malmö stads riktlinjer för sociala medier.

– Vi har haft incidenter där anställda på sina privata konton har hotat chefer. Alla hot polisanmäls. Vår policy är tydlig med hur vi ska hantera sådant, säger Peter Nilsson, Visions avdelningsordförande i Malmö stad.

Även om fack och arbetsgivaren inte har behövt brottas med varandra när de tog fram stadens riktlinjer för sociala medier, så har det inte enbart varit ett lätt arbete, menar Peter Nilsson, och pekar på diskussioner om offentliganställdas yttrandefrihet.

– Arbetsgivaren får ju inte tysta eller förbjuda medarbetare att uttala sig, däremot rekommendera vad och hur saker bör skrivas, säger han.

I stadens riktlinjer står att medarbetare har rätt att uttrycka egna tankar och åsikter, även kritiska, på privata konton i sociala medier.

Men det finns ett litet stopptecken.

– Det handlar egentligen om hur vi använder stadens datorer. Vi får inte använda dem till att skriva kränkande eller oetiska kommentarer, varken på internwebben eller i sociala medier, säger Linda Nordgren, kommunikatör på stadskontoret, som varit med och tagit fram riktlinjerna.

Vad händer om man bryter mot det?

– Det är upp till närmaste chef att hantera och beror på hur allvarlig kränkningen är, om den är återkommande och/eller om det påverkar arbetsuppgifterna, säger Linda Nordgren.

Det är trots allt en ganska liten del i riktlinjerna som handlar om privat användande. Den största delen handlar om användande i tjänsten.

Behövs en policy då?

– Ja, det är viktigt att visa att vi är en offentlig myndighet som måste upprätthålla regler och lagar. Och alla har inte kännedom om dem.

Peter Nilsson är nöjd med hanteringen av riktlinjerna, och tycker det är bra att ha något att förhålla sig till när han använder sociala medier. Men han tror ändå inte att all personal känner sig trygg med vad man får och inte får göra.

– Sociala medier är fortfarande en helt ny värld, där nya saker händer hela tiden. Därför måste riktlinjerna vara ett levande dokument som hela tiden måste revideras. Och den frågan bör fack och arbetsgivare äga tillsammans, säger han.