• För bara någon vecka sen öppnade utställningen om demokrati som Dani Ruz producerat. Enligt planen ska den visas under tre år.

Mångfald

Vad betyder mångkultur för dig?

28 november 2017

Dani Ruiz, utställningsproducent på Mångkulturellt centrum i Fittja, Botkyrka.

– Wow, vilken fråga. Jag är uppväxt i det, har aldrig kunnat sätta ord på vad det egentligen är. Men kanske så här: mina föräldrar är från ett land, Chile. Jag är född här i Sverige. Det blir någon sorts egen kultur. Vi som är från Norra Botkyrka har det så, beyond the etnicitet. Men mångkultur är också mycket mer än bara det etniska.

Hur kommer mångkulturen till uttryck i ditt arbete?

– Genom att vi blandar alla former av kulturella uttryck. Det kommer folk hit som vill ställa ut. Vi tar ett snack, ser vilka ämnen de vill ta upp och hur det kan uttryckas.

Det har just öppnat en ny utställning. Vad handlar den om?

– Om demokrati, på många olika sätt. Vi visar en tidslinje för hur den svenska demokratin har utvecklats. Vi tar upp demokrati i förhållande till globalisering och migration och vi tar upp vad man själv kan göra inom ramen för demokratin. Vi frågar vilka utmaningar demokratin står inför när vi har organisationer på våra gator som inte är demokratiska?

Vilka vänder den sig till?

– Den primära målgruppen är första- och andragångsväljare och nyanlända. Norra Botkyrka hade 2014 det lägsta valdeltagandet i hela Stockholms län. Så vi kommer att ha en röststation där besökarna får prova hur det går till att rösta. När man frågar folk om varför de inte röstar blir svaren allt från: politik angår inte mig till att man inte riktigt vet vad de olika partierna står för. Därför hoppas vi också att i anslutning till utställningen kunna ordna studiecirklar om ideologi och vi kommer att ha en ordlista där svåra ord förklaras. Men det handlar inte bara om att få folk att gå och rösta. Det finns flera sätt att delta i demokratin, vi vill ge verktyg till det.

Vad ska besökarna ha med sig från utställningen?

– Jag vill att de ska känna sig starka, att de är del av något större. Att de ska ha lärt sig något och att de ska ha fått en upplevelse. Om den upplevelsen var dålig så kan vi kanske sätta oss ner och prata om det. Därför kommer det att finnas en gradäng där man kan sitta och diskutera.

Dani Ruz

Yrke: Utställningsproducent på Mångkulturellt centrum i Fittja, Botkyrka.
Ålder: 28 år.
Bor: Norsborg, Botkyrka.
Intressen: Brinner för demokrati och rättvisa. Broderar. Skulle vilja kunna spela gitarr.

Mångkulturellt centrum

  • Är en kommunal stiftelse med uppgift att uppmärksamma mångfald och migration som ett naturligt inslag i svenskt kulturarv.
  • Bedriver utbildning, forskning och ger ut böcker.
  • Håller öppet för allmänheten med utställningar, bibliotek, skapande verksamhet och kafé/restaurang.
  • Firar i år sitt 30-årsjubileum

Relaterade artiklar