• Anna Lindström, Tina Gentzelius, Magnus Bergman och Sofia Hammerman har ­jobbat med att htbq-certifiera två LSS-boenden i ­Norrköping

Mångfald

Nu pratar de öppet om hbtq

28 november 2017

Ett öppnare samtal kolleger emellan och brukare som vågar vara sig själva. Det blev resultatet när två LSS-boenden i Norrköping htbq-certifierades.

Vård- och omsorgenheterna i Norrköping behövde bli mer öppna för hbtq-frågor. Enhetschefen Annica Eriksson startade en process med personalgrupperna på två LSS-boenden, Ljuragatan 12 och Skepparegatan 26.

– Det var inte så att vi inte pratade med våra brukare om sexualitet. Men personalgruppen kände att vi hade lite tunt material, det lyfte aldrig. Annica Eriksson, som har slutat nu, tog kontakt med RFSL för att ta reda på hur man gör för att hbtq-certifiera en verksamhet, berättar den nuvarande enhetschefen Magnus Bergman.

Magnus Bergman kom som chef till Ljuragatan och Skepparegatan när processen med att hbtq-certifiera verksamheten påbörjats. Han har varit intresserad av hbtq-frågor i många år och för honom handlar det om mänskliga rättigheter och att skapa medvetenhet om andra människor utanför boxen.

– Jag har jobbat med teater bland annat, så för mig är det här inte krångligt. Jag gick in i processen med öppet hjärta, berättar han.

– Alla vill inte identifiera sig som kvinna eller man. Vare sig personal eller brukare vill placeras in i ett fack. Sedan är det ju lite speciellt att prata om de här frågorna med våra brukare eftersom de har funktionsnedsättningar som gör att de har väldigt olika förmågor att förstå. Materialet måste individanpassas.

Så gjorde vi Hade workshop om värderingar

RFSL har en dagordning för hur certifieringen ska gå till. Minst 80 procent av personalen ska gå RFSL:s hbtq-utbildning. På de två LSS-boendena i Norrköping har all personal genomgått utbildningen.

– Vi har haft två workshops och fem utbildningstillfällen där vi jobbat med normer och värderingar och lärt oss grunderna för vad hbtq står för. RFSL har försett oss med material om hur man jobbar med personal och brukare, berättar Magnus Bergman.

Hbtq-certifieringen är giltig i tre år och tanken är att de som gått utbildningen sedan ska bli ambassadörer. Under 2018 ska de ut och utbilda personal och brukare på andra enheter. Syftet är att öka medvetenheten om hbtq-frågor och öppenheten inom vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun.

– Vi är klara med själva utbildningen och nu sitter vi i styrgruppen och skriver på en presentation av vad vi har gjort hittills och vad vi ska göra framöver med de pengar vi har. När vi lägger fram det för politikerna i omsorgsnämnden hoppas vi förstås på att få lite mer pengar, berättar Tina Gentzelius, som är stödassistent och sitter i styrgruppen.

Så blev det Klimatet blev mer inkluderande

Magnus Bergman är stolt över att vara chef på Norrköpings första hbtq-certifierade LSS-boenden. Utbildningen har förändrat samtalsklimatet i arbetsgruppen tycker han.

– Vi är på väg att skapa ett inkluderande klimat där alla får vara med. På våra enheter pratar vi helt annorlunda med varandra nu. Vi är mer medvetna och var och en jobbar med sina fördomar. Det gäller inte bara hbtq-frågor utan också hur vi är mot varandra på jobbet.

Tina Gentzelius bekräftar bilden.

– Jag ser fram emot att bli ambassadör för de här frågorna på andra enheter inom vård och omsorg. I våras deltog vi på vård- och omsorgsenheten i Pridetåget. Vi var ett 50-tal som gick med. Mitt mål är att vi ska bli många fler nästa år. Och bonus blir det om vi får med brukare. Men först måste vi ju berätta att det finns ett Pridetåg och vad det är.

– Det här är jätteviktigt. Vi börjar glänta på många stängda dörrar nu. Det är viktigt att våra brukare känner att det är ok att till exempel gå i klänning eller bli kär i någon av samma kön. De ska veta att personalen stöder dem.

– Det här har verkligen varit nyttigt. Och på tiden!

SÅ FÅR DU EN CERTIFIERING

  • Att genomföra en hbtq certifiering är ett strukturerat sätt att förbättra arbetsmiljö och bemötande.
  • Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under fem månader.
  • Under certifieringen bildas en htbq-grupp som driver tar fram en handlingsplan.
  • Certifieringen har tydlig start och avslut, men arbetet kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt certifikat.

Relaterade artiklar