Fackligt

Nu kan du få mer inflytande

28 november 2017

Den som kan påverka sin arbetssituation mår bättre på jobbet. Nytt avtal gör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö tydligare.

Det finns olika former för hur du som anställd kan få medinflytande på arbetsplatsen. Förr var MBL-förhandlingar vanligast, att arbetsgivare informerade och förhandlade med fackrepresentanter om förändringar de ville göra på arbetsplatserna. Det finns fortfarande, men kruxet kan vara att facket då ofta kommer in sent, när det mesta redan är bestämt, och därför har man numera inom de flesta sektorer tecknat samverkansavtal som ersätter vissa MBL-förhandlingar.

Hur man samverkar bestäms lokalt, ofta sker det genom medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar där chefer och medarbetare diskuterar frågor som rör arbete och arbetsmiljö, samt i samverkansgrupper där fack och arbetsgivare träffas.

Nu har facken och arbetsgivarna inom kommuner och landsting träffat ett nytt samverkansavtal som sätter ramarna för hur det ska gå till.

– Medarbetarna ska vara med på tåget från början och involveras redan på idéstadiet. Så att man tar tillvara anställdas kompetenser i förändringsarbete vilket också ger cheferna bättre beslutsunderlag, säger Visions arbetsmiljöexpert Carola Löfstrand, och betonar kopplingen mellan samverkan och bra arbetsmiljö som gjorts tydligare i det nya avtalet.

– Vi vet att bra samverkan leder till bättre hälsa.

Liksom tidigare finns det en möjlighet att välja traditionell MBL-förhandling i stället för att samverka. 

– Står parterna långt ifrån varandra kan det vara bra med förhandling för tydlighetens skull, säger Carola Löfstrand.