• Jane Fröborn och Susanne Johansson, skyddsombud i Vision respektive Kommunal har över­klagat till förvaltningsrätten.

Arbetsmiljö

Larmar om sjukt hus

28 november 2017

Byggnad 13 på Blekingesjukhuset i Karlskrona är fuktskadad. Det är facken och arbetsgivaren överens om, men meningarna går isär om hur det ska hanteras.

Efter att flera anställda klagat på inomhusmiljön genomförde konsultföretaget Conservator två utredningar under 2016. Bland annat slog man fast att underhållet i byggnad 13, där 200 personer arbetar, är eftersatt och att det krävs akuta åtgärder kring vatten, avlopp och ventilation.

När ingenting hände tog Jane Fröborn, Visions huvudskyddsombud i Landstinget Blekinge, tillsammans med Kommunal initiativ till en riskbedömning som gjordes av Arbets- och miljömedicin Syd. Slutsats: lokalerna är kraftigt fuktskadade och inte lämpliga som arbetsplats.

– Läkarna konstaterar att de som vistas där riskerar hälsoproblem i form av astma, bronkit och luftvägsinfektioner, berättar Jane Fröborn.

I april presenterade landstingsledningen en handlingsplan med åtgärder, bland annat i vilken ordning våningsplanen skulle evakueras. Men kort därefter anlitades en ny konsult som tonade ned hälsoriskerna. Det ledde till en försiktigare handlingsplan där flera verksamheter behålls i byggnad 13 och bara två plan evakueras.

– Vi har fortfarande en handlingsplan där vi ska få nya lokaler om fem till sju år, men fram till dess har vi valt att ha en mer återhållsam strategi, sade Per Johansson, förvaltningschef på landstingsservice stab i en intervju med Blekinge Läns Tidning.

Den reviderade planen möttes med bestörtning av facken. Tillsammans med Kommunal gjorde Jane Fröborn en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket, men fick inget gehör då verket ansåg att arbetsgivaren hade fullgjort sina plikter. Skyddsombuden har nu överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

– Ledningen har inte lyssnat på utlåtandet från Arbets- och miljömedicin, som har gjort den mest professionella bedömningen. Flera anställda mår dåligt och har symptom som de själva relaterar till inomhusmiljön. Nu måste arbetsgivaren ta sitt ansvar, säger Jane Fröborn.

Läs även:


Relaterade artiklar